Wdrażanie standardu bezpieczeństwa żywności BRC/IFS

Czas trwania szkolenia: 24 godziny wykładowe + indywidualne konsultacje

Program szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE
  • Podstawowe definicje, pojęcie standardu sieciowego BRC/IFS
  • Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP
  • Szczegółowe omówienie wymagań standardu sieciowego BRC/IFS z praktyczną interpretacją
  • Zasady tworzenia dokumentacji systemowej
  • Warsztaty w zakresie wdrażania wymagań standardu sieciowego BRC/IFS (przeprowadzenie analizy zagrożeń, wyznaczanie CCP, tworzenie procedur i instrukcji)
  • Zasady certyfikacji standardów sieciowych

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy nad wdrożeniem i/lub doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o wymagania standardu BRC/IFS, w powiązaniu z innymi systemami zarządzania. W ramach szkolenia tworzona będzie dokumentacja systemowa oparta specyfice firmy. W ramach szkolenia możliwe będą także dodatkowe konsultacje przygotowujące do certyfikacji standardu BRC/IFS.