Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Certyfikaty BRC/IFS

Prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem żywności i żywienia jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na jakość świadczonych usług. Na straży systemów bezpieczeństwa żywności stoją norma ISO 22000 oraz standardy sieciowe BRC i IFS, które ujednolicają procesy produkcji bezpiecznej żywności. Poprawnie wprowadzone, dają gwarancję spełnienia zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wymagań prawa żywnościowego, a w konsekwencji pomagają dbać o odpowiednią jakość procesu produkcji.

Posiadanie certyfikatu spełniania wymagań BRC oraz IFS daje wysoką pewność bezpieczeństwa i jakości żywności. Takie systemy ułatwiają redukcję ilości produktów niespełniających wymaganych kryteriów jakości, dzięki czemu liczba związanych z nimi reklamacji ulega zdecydowanemu obniżeniu. Certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC oraz IFS wydawane są przez cenione międzynarodowe firmy na okres sześciu lub dwunastu miesięcy, co gwarantuje utrzymanie stałej, wysokiej jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Certyfikat BRC

Certyfikat BRC opiera się na międzynarodowym Standardzie opracowanym pierwotnie przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Przyznawany jest zakładom produkującym i dostarczającym artykuły spożywcze m.in. do sieci handlowych; zakłady te muszą spełniać wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności. Nasza Firma pomoże państwu w uzyskaniu certyfikatu BRC oraz innych globalnych standardów żywności uznanych przez GFSI. Certyfikat BRC jest świadectwem realizacji standardów w zakresie następujących obszarów: zaangażowanie kierownictwa, plan bezpieczeństwa żywności HACCP, system zarządzania, normy dotyczące zakładu, kontrola produktu, kontrola procesu oraz wymagania związane z personelem. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie standardu BRC otwiera drogę do współpracy z licznymi sieciami handlowymi (m.in. Tesco).

Organizacja British Retail Consortium (BRC) w 2001 roku stworzyły dodatkowy standard, z którego mogą korzystać dostawcy opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności oraz innych wrażliwych produktów (m.in. kosmetyków). Celem wprowadzenia Standardu było stworzenie jednolitych wymagań dla dostawców opakowań w łańcuchu dostaw, głównie branży spożywczej, handlowców, którzy wprowadzają na rynek wyroby pod nazwą własnej marki, a także zapewnienie, że opakowania i materiały są bezpieczne dla użytkowników. Obecnie obowiązuje wydanie 6. wersji dokumentu pod nazwą BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials. Wdrażanie norm BRC służy zarówno ochronie interesów konsumentów, jak i producentów poprzez zwiększenie konkurencyjności i minimalizację ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkty. Ułatwia ono również wykrycie i korektę uchybień i niedoskonałości, co przekłada się na poprawę efektywności przedsiębiorstwa.

Certyfikat IFS

Certyfikat IFS dedykowany jest producentom żywności (ze szczególnym uwzględnieniem zakładów spożywczych wytwarzających produkty marek własnych) oraz firmom zajmującym się konfekcjonowaniem artykułów spożywczych. IFS został opracowany w 2000 roku przez zrzeszenie niemieckich i francuskich detalistów i jest powszechnie uznawany na całym świecie. Przyznanie certyfikatu IFS jest uzależnione od wyniku auditu, w ramach którego ocenie podlega sześć obszarów działania zakładu w tym m.in. zarządzanie zasobami, zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa żywności, pomiary, analizy i doskonalenie oraz obrona żywności (food defence). Certyfikat IFS pozwala budować wiarygodność w oczach potencjalnych Klientów, co przekłada się na rosnący rynek zbytu i stabilną pozycję w branży. Norma IFS podnosi również bezpieczeństwo produkcji i minimalizuje ryzyko odpowiedzialności za wprowadzenie do obiegu niebezpiecznego dla konsumentów wyrobu.

Zalety wdrożenia standardów IFS i BRC

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa wynikają z wdrożenia poświadczonych certyfikatami globalnych standardów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC?

  • uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  • możliwość diagnozy słabych punktów procesu produkcji;
  • ułatwienie oszacowania jakości dostawcy;
  • uniknięcie częstych audytów ze strony odbiorców;
  • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  • jednolita ocena dostawców.

Stosowanie się do zasad prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz posiadanie certyfikatów spełniania standardu IFS Food i BRC niewątpliwie bardzo korzystnie wpływa na jakość świadczonych przez firmę usług.

Zapraszamy do współpracy

Jeśli wdrożenie systemów jakości żywności i żywienia jest dla Państwa priorytetem, zapraszamy do kontaktu. Od lat zajmujemy się systemami jakości żywności, dlatego nasi doświadczeni doradcy pomogą wypracować Państwu standardy pracy, dzięki którym z łatwością otrzymacie Państwo cenione certyfikaty BRC i IFS. Ich uzyskanie przełoży się z pewnością na zwiększenie potencjalnej grupy przedsiębiorców zainteresowanych konkretnym produktem objętym zakresem certyfikacji.