Norma ISO 45001 – jakie zmiany wprowadza?

Wprowadzona w 2018 roku na rynek norma ISO 45001 (inaczej PN ISO 45001) wprowadza nowe wytyczne w zakresie BHP i bezpośrednio może zastąpić inne normy z zakresu zarządzania BHP (PN-N-18001 lub OHSAS 18001).

Obszary, które obejmuje ISO 45001, najczęściej integruje się z zarządzaniem jakością (ISO 9001) i środowiskiem (ISO 14001). Pozwala na większą niż do tej pory synergię czynników, które wpływają na funkcjonowanie organizacji. Norma zwraca uwagę między innymi na:

  • zwracanie większej uwagi na udokumentowane informacje w ocenie szansy i ryzyka;
  • większą ochronę przed sytuacjami nagłymi, niepożądanymi;
  • większą ochronę pracowników przed wypadkami, urazami i chorobami;
  • analizę systemu zarządzania BHP.

Zmiany, które przynosi norma ISO 45001 pozwalają na zbudowanie procesów, które wyeliminują niepożądane zdarzenia na polu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakłada więc precyzyjną analizę każdego wypadku i skrupulatne weryfikowanie jego przyczyn (ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w zarządzaniu).

O każdym niepożądanym wydarzeniu (np. poważnym incydencie w obszarze BHP lub naruszeniu przepisów BHP powodującym konieczność zaangażowania PIP), zgodnie z normą ISO 45001, powinna być poinformowana jednostka certyfikująca. To pozwoli na przeprowadzenie szczegółowej analizy, uniknięcie podobnych błędów w przyszłości i budowanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wdrażanie ISO 45001 – jak się przygotować?

Firmy i organizacje, które otrzymały certyfikat OHSAS 18001 (poprzedzający certyfikat ISO 45001) muszą wprowadzić nowe procedury produkcyjne i zarządcze do 30 września 2021 roku (przedłużenie terminu ze względu na COVID-19). Warto jednak pamiętać, że to termin, w którym należy zamknąć wszelkie procedury i zakończyć proces certyfikacji.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 45001?

Norma ISO 45001 możliwa jest do wdrożenia w każdej firmie i organizacji, bez względu na zakres jej działania. Pozwala skutecznie chronić pracowników przed sytuacjami nagłymi, zmniejszać ryzyko związane z bezpieczeństwem pracy. Co ważne – uwzględnia ona specyfikę danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu wytyczne są bardziej precyzyjne i sprofilowane pod konkretną organizację.

Norma ISO 45001 – wymagania

  • łączy normy związane z różnymi systemami i sprawnie je integruje;
  • uwzględnia specyfikę środowiska, zakłada kontrolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
  • zwraca uwagę na rolę kierownictwa, zaleca konsultacje wewnętrzne, dużą rolę przypisuje działaniom zarządczym;
  • zakłada szczegółową analizę szansy i ryzyka oraz ich odniesienie do specyfiki organizacji;
  • wymusza kontrolę zadań zleconych w ramach outsourcingu.