Pełnomocnik ds. Jakości

Czas trwania szkolenia: 16 godzin wykładowych

Program szkolenia:

  • Idea europejskiej koncepcji jakości – Doktryna Jakości
  • Definicje jakości
  • Istota systemu ISO 9000 – 7 zasad zarządzania
  • Wymagania normy ISO 9001:2015
  • Dokumentowanie procesów zachodzących w firmie
  • Zasady zarządzania dokumentacją
  • Praktyczne zarządzanie dokumentacją, identyfikacja i organizacja, nadzorowanie dokumentacji, identyfikacja zmian w dokumentach
  • Zarządzanie programem auditów
  • Zarządzanie procesami w firmie
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością na podstawie normy ISO 9004

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do zagadnień związanych z zapewnieniem jakości, wymaganiami norm z serii ISO 9000 oraz przedstawienie zasad dokumentowania, certyfikowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Jakości.