GMP+

GMP + to system jakości mający na celu zapewnić odpowiednie warunki gwarantujące bezpieczeństwo pasz. Certyfikat ten stawia restrykcyjne wymagania jakościowe, nie tylko przed producentami czy przetwórcami pasz, ale również handlowcami, przedsiębiorcami i logistykami.

W 1992 roku na terenie Holandii powstała pierwsza wersja znanego certyfikatu GMP +. Początkowo normowała ona jedynie szczegółowe wytyczne dotyczące warunków transportu pasz i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie tego typu przedsięwzięcia. Do wymienionych standardów zaczęły stosować się takie państwa, jak: Belgia, Niemcy, Holandia, a także większość krajów obu Ameryk. Kolejne lata przyniosły intensywny rozwój systemu jakości GMP +.

Certyfikat GMP + powstał w oparciu o międzynarodową normę ISO 9001 oraz system HACCP. Tak więc GMP + to dopracowany w najmniejszym szczególe zbiór zasad dotyczących sposobu żywienia zwierząt hodowlanych. System ten zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą jakość pasz, którymi żywione są zwierzęta. Obejmuje on cały proces produkcji począwszy od przetwarzania, magazynowania, transportu aż po obrót tym towarem. Dotyczy to także wszystkich materiałów, z którymi zwierzęta hodowlane mają styczność.

Rok 2013 przyniósł kolejną aktualizację ustalonych zasad, a co za tym idzie, uszczegółowienie i rozszerzenie określonych wymogów. System GMP + wdrożyło ponad 13,400 przedsiębiorców z 70 krajów świata.

Poniżej przedstawiamy główne standardy certyfikatu GMP +:

  • GMP B1 – Produkcja, handel, usługi w sektorze pasz
  • GMP B2 (2010) – Produkcja składników pasz
  • GMP B3 – Handel i przechowywanie materiałów paszowych
  • GMP B4 – Transport drogowy i spedycja pasz
  • GMP B6 – Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych
  • GMP B8 – Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych
  • GMP B10 – Badania laboratoryjne

Chociaż wymogi prawne obowiązujące w Polsce nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku stosowania się do wymogów systemu GMP +, to jednak bardzo często zagraniczni kontrahenci wymagają od dostawców gwarancji jakości usług poświadczonych właśnie tym certyfikatem. Certyfikat GMP + stanowi ważną informację o tym, że przedsiębiorca spełnia wszelkie miejscowe i międzynarodowe normy statutowe w przemyśle paszowym.

GMP + to jakość, niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo.