Auditor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000/BRC/IFS

Czas trwania szkolenia: 16 godzin wykładowych

Program szkolenia:

  • Wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z systemem GMP, GHP oraz systemem HACCP.
  • Analiza Codex Alimentarius oraz planu HACCP i kodeksu GMP
  • Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 22000:2018/Standardu BRC Food issue 8/IFS Food v.7
  • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania
  • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne
  • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu
  • Wymagania dotyczące auditorów, opracowanie raportu i działania korygujące
  • Egzamin

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP oraz przedstawienie zasad dokumentowania, auditowania i certyfikowania Systemu.