Auditor Wewnętrzny Systemu Jakości

Czas trwania szkolenia: 16 godzin wykładowych

Program szkolenia:

  • Istota systemu ISO 9000 – 7 zasad zarządzania
  • Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością
  • Wymagania ISO 9001:2015 z punktu widzenia auditora
  • Audit (istota, definicje, podział, rola auditu wewnętrznego, kompetencje auditorów, zarządzania auditami)
  • Przeprowadzanie auditu
  • Dokumentowanie i podział niezgodności
  • Warsztaty
  • Egzamin

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do zagadnień związanych z zapewnieniem jakości, wymaganiami norm z serii ISO 9000, zasadami i technikami przeprowadzania auditów oraz przedstawienie zasad dokumentowania i certyfikowania Systemu. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za przeprowadzanie auditów wewnętrznych.