HACCP elementem bezpieczeństwa żywności

Czas trwania szkolenia: 5 godzin wykładowych

Program szkolenia:

  • Wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z systemem GMP, GHP oraz systemem HACCP.
  • Uwarunkowania prawne wdrażania Dobrych Praktyk (GMP, GHP) oraz systemu HACCP – przepisy polskie i unijne.
  • Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna
  • Opis procesu technologicznego
  • Analiza zagrożeń w teorii i w praktyce.
  • Krytyczny Punkt Kontrolny
  • Określenie działań korygujących.
  • Praktyczne zarządzanie i prowadzenie dokumentacji HACCP

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP oraz przedstawienie zasad dokumentowania systemu. Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych w firmie za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP.