Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – norma ISO 22000

Międzynarodowa norma ISO 22000 reguluje wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ustalenia w niej zawarte wspierają produkcję żywności, dzięki czemu zapewnienie bezpiecznej żywności przy jej zastosowaniu umożliwia wykorzystanie najkorzystniejszych dostępnych rozwiązań. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w rozumieniu normy ISO 22000 łączy w sobie następujące elementy:

  • interaktywna komunikacja;
  • zarządzanie systemem bezpieczeństwa żywności;
  • programy wstępne PRP (kodeksy dobrych praktyk);
  • zasady HACCP.

Wdrożenie normy ISO 22000 pozwoli Państwu osiągnąć nie tylko międzynarodowy poziom zarządzania bezpieczeństwem żywności, ale również przyczyni się do zwiększenia skuteczności środków kontroli w całym łańcuchu dostaw oraz zarządzaniu jakością żywności. Kluczowym aspektem zachowania bezpieczeństwa żywności jest m.in. klarowny podział obowiązków oraz odpowiedzialności, co pozwala skutecznie wyeliminować zagrożenia pojawiające się na poszczególnych etapach. Gwarancją rozwoju firmy jest natomiast stałe aktualizowanie i ulepszanie już istniejącego systemu ISO 22000.

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Sprawne zarządzanie bezpieczeństwem żywności stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Jedynie produkty spełniające kryteria bezpieczeństwa (wynikające np. z wymagań prawnych) mogą zagwarantować zdobycie oraz utrzymanie zaufania klientów. Stosowanie się do normy ISO 22000 przynosi korzyści zarówno potencjalnym konsumentom, jak i wszystkim organizacjom z łańcucha dostaw żywności. Należą do nich między innymi producenci dodatków spożywczych i składników żywności, sprzętów oraz materiałów pakunkowych, a nawet środków czyszczących hale produkcyjne. To, co jest najbardziej wyjątkowe w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności, to fakt, że wdrażanie ISO 22000 może przeprowadzić każde przedsiębiorstwo, które skoncentrowane jest na realizacji wyznaczonych sobie celów, niezależnie od wielkości i złożoności procesów realizowanych w organizacji.

Dodatkowym usprawnieniem działania organizacji jest system ISO 9001. Polecamy go również tym z Państwa, dla których zarządzanie jakością żywienia jest równie ważne, co jego bezpieczeństwo. Zintegrowanie tej normy z ISO 22000 niewątpliwie korzystnie wpłynie na działalność Państwa organizacji.

Certyfikacja FSSC 22000

Pozytywny rezultat, który dały audity ISO 22000 jest podstawą do uzyskania certyfikacji systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000. Certyfikat ten uwzględnia najważniejsze wymagania istniejących już norm i standardów bezpieczeństwa żywności, w tym: HACCP, GMP, SQF, IFS, BRC czy GlobalGAP. FSSC 22000 to najbardziej kompleksowa norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W pełni uwzględnia ona wymagania ISO 22000 oraz specyficzny dla sektora program wymagań wstępnych (PRPs) opisane w dokumentach takich jak ISO/TS 22002-1 dla produkcji żywności, ISO/TS 22002-4 dla produkcji opakowań do żywności czy PAS 222 dla produkcji pasz.

Wszyscy producenci żywności, którzy planują dostarczać lub już dostarczają produkty do głównych detalicznych sieci handlowych, a także firmy oferujące markową żywność, mogą odnieść wymierne korzyści z uzyskania certyfikatu FSSC 22000. Zapraszamy!