System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Zarządzanie na wysokim poziomie powinno charakteryzować się podejmowaniem przez organizację działań długofalowych, których rezultaty rozpatrywane są w szerszej perspektywie czasowej. Jednym z kluczowych w dłuższej perspektywie wyzwań dla przedsiębiorstw jest zapewnienie stałego dostępu do surowców. Dbałość o zachowanie stałego dostępu do surowców wymaga natomiast zastosowania odpowiedniego systemu zarządzania środowiskowego. Stale rosnący trend proekologiczny sprzyja wprowadzeniu takiej polityki firmy, a co więcej, korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 z pewnością pomoże również w przypadku, kiedy firma stara się o zdobycie dotacji unijnej lub rządowej związanej z ekologią. Dodatkowe fundusze z pewnością wesprą rozwój firmy, dzięki czemu będą mieli Państwo możliwość pozyskania nowych klientów oraz partnerów biznesowych. Koszty wdrożenia ISO 14001 i uzyskania certyfikatu powinno się więc traktować jako długoterminową inwestycję, która ma szansę odmienić oblicze organizacji na lata.

Systemy zarządzania środowiskowego

Wśród licznych norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego na szczególne wyróżnienie zasługują:

  • ISO 14001 – tzw. EMS – Environmental Management Systems, w Polsce znany jako System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ),
  • ISO 50001 – System Zarządzania Energią,
  • EMAS – Eco Management and Audit Scheme, w Polsce określany mianem Systemu Ekozarządzania i Audytu,
  • FSC – System Certyfikacji Kontroli Produktu i Gospodarki Leśnej

Nie bez przyczyny norma ISO 14001 została wymieniona jako pierwsza. Jako najpopularniejsza, a zarazem najbardziej powszechna, obliguje przedsiębiorców do stałego doskonalenia organizacji w związku z polityką ekologiczną firmy. Zapewnia to natychmiastową reakcję przedsiębiorstwa na pojawiające się zmienne czynniki środowiskowe, gwarantując jednocześnie niezachwianą ciągłość funkcjonowania firmy.

Grupa Doradcza Qualitas od lat wspiera wdrażanie ISO 14001 u swoich Klientów. Pomagamy Państwu stworzyć wizerunek przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie (CSR – Corporate Social Responsibility), dzięki czemu możecie prowadzić wiarygodne działania marketingowe i zyskujecie wysoką pozycję na rynku. Zwiększając konkurencyjność naszych Klientów poprzez wzrost zaufania konsumentów, jednocześnie pomagamy zredukować koszty usuwania odpadów, zużycia energii oraz innych opłat związanych bezpośrednio z koniecznością dbania o środowisko.