Duża konkurencyjność na rynku, a także chęć skutecznego podniesienia jakości świadczonych usług sprawiają, że coraz większa liczba organizacji decyduje się na wykazanie przywiązania do ochrony środowiska poprzez wdrożenie i certyfikację normy ISO 14001.

Norma ta uwzględnia najistotniejsze wymagania związane z systemem zarządzania środowiskowego. Dzięki temu umożliwia ona skuteczne podjęcie działań, których celem jest faktyczne wspomaganie ochrony środowiska, a także zapobieganie zanieczyszczeniom z uwzględnieniem kluczowych potrzeb społeczno-ekonomicznych. Co do zasady, norma ISO 14001 jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, bez względu na ich rozmiar czy branżę, w której funkcjonują. Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu sprawdza się ona zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji, działających na rynkach międzynarodowych.

Ze względu na swój charakter norma ISO 14001 wymaga zaangażowania. W związku z tym jest ona dedykowana przede wszystkim tym firmom, które w ramach wykonywanej przez siebie działalności pragną ustanowić, wdrożyć, a także systematycznie doskonalić system zarządzania środowiskowego. Konieczne jest w tym przypadku także podjęcie działań zgodnych zarówno z polityką, jak i ustalonymi celami środowiskowymi, przy jednoczesnym wykazywaniu zgodności tychże działań na zewnątrz.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Wdrożenie w organizacji standardów środowiskowych w postaci międzynarodowej normy ISO 14001 może nieść ze sobą szereg korzyści. Dzięki niej można skutecznie budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Norma ta stanowi również pewnego rodzaju atut marketingowy, dzięki któremu możliwe jest efektywne poprawienie wizerunku danej firmy nie tylko w oczach klientów, ale również potencjalnych inwestorów. Zwiększone zostaje także wzajemne zaufanie wśród kontrahentów i przedstawicieli administracji publicznej.

Norma ISO 14001 umożliwia również osiąganie kluczowych celów gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Norma ta pozwala także na redukcję kosztów związanych z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń. Dzięki posiadaniu przez firmę certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zmniejszeniu może ulec także zużycie energii i surowców. Obniżone zostają również koszty energii oraz ilość opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska.

Przestrzeganie normy ISO 14001 może się także przyczynić do zapobiegania powstawaniu niezgodności środowiskowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Co do zasady, oznacza to, że norma ta pozwala na skuteczne uchronienie się przed konsekwencjami finansowymi, jakie wynikałyby z niespełnienia ustalonych wymagań.

Aktualnie obowiązująca jest norma ISO 14001:2015, która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. planowania strategicznego w firmie z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem oraz położyła większy nacisk na rozważenie przez organizację cyklu życia wyrobu.