Duża konkurencyjność na rynku, a także chęć skutecznego podniesienia jakości świadczonych usług sprawiają, że coraz większa liczba organizacji decyduje się na wykazanie przywiązania do ochrony środowiska poprzez wdrożenie i certyfikację normy ISO 14001.

Czym jest norma  ISO 14001?

Norma ta uwzględnia najistotniejsze wymagania związane z systemem zarządzania środowiskowego. Dzięki temu umożliwia ona skuteczne podjęcie działań, których celem jest faktyczne wspomaganie ochrony środowiska, a także zapobieganie zanieczyszczeniom z uwzględnieniem kluczowych potrzeb społeczno-ekonomicznych. Co do zasady norma ISO 14001 jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, bez względu na ich rozmiar czy branżę, w której funkcjonują. Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu sprawdza się ona zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw, jak i korporacji, działających na rynkach międzynarodowych.

Ze względu na swój charakter wdrożenie normy ISO 14001 wymaga zaangażowania. W związku z tym jest ona polecana przede wszystkim tym firmom, które w ramach wykonywanej przez siebie działalności pragną ustanowić, wdrożyć, a także systematycznie doskonalić system zarządzania środowiskowego. Konieczne jest w tym przypadku także podjęcie działań zgodnych zarówno z polityką, jak i ustalonymi celami środowiskowymi, przy jednoczesnym wykazywaniu zgodności tychże działań na zewnątrz.

Dlaczego wdrożenie ISO 14001 staje się tak ważne?

Realne dbanie o środowisko oraz zapobieganie negatywnemu wpływowi firm na otoczenie. Ochrona planety to jedno z większych wyzwań, przed którym stoją dzisiejsze przedsiębiorstwa. To właśnie od nas zależy, czy zadbamy o zmniejszenie śladu węglowego, redukcję odpadów oraz wdrożenie rozwiązań, które naprawdę pomogą nam ograniczyć wywieranie negatywnego wpływu na przyrodę. Wdrożenie ISO 14001 niesie za sobą również konkretne korzyści biznesowe — lepsze relacje z klientami oraz opinią publiczną.

Zarządzanie środowiskowe, czyli EMS

Zarządzanie środowiskowe, kładzie nacisk na procedury stosowane do zarządzania wpływem działalności biznesowej na środowisko. Funkcją EMS jest wyznaczenie procedur i zapewnienie, że organizacja:

  • wie, jakie cele ma osiągnąć przy pomocy zaprojektowanych procedur,
  • rozumie wpływ swojej działalności na środowisko,
  • zna szanse, ale również ryzyko,
  • każdy z pracowników, zna swoją rolę w obsłudze procesów,
  • aktualizuje procesy za każdym razem, gdy w firmie zachodzą zmiany,
  • ciągle doskonali procedury.

Kto powinien starać się o certyfikację ISO 14001?

Certyfikacja ISO 14001 może przynieść korzyści firmom i organizacjom każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy chcesz pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, czy zmniejszyć koszty, poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, powinieneś rozważyć rozpoczęcie procesu certyfikacji. Przykłady branż, które mogą skorzystać na systemach zarządzania środowiskowego ISO 14001, obejmują m.in.: budownictwo, motoryzację, elektronikętelekomunikację oraz sektor produkcyjny.

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Wdrożenie w organizacji standardów środowiskowych w postaci międzynarodowej normy ISO 14001 może nieść ze sobą szereg korzyści. Dzięki niej można skutecznie budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Norma ta stanowi również pewnego rodzaju atut marketingowy, dzięki któremu możliwe jest efektywne poprawienie wizerunku danej firmy nie tylko w oczach klientów, ale również potencjalnych inwestorów. Zwiększone zostaje także wzajemne zaufanie wśród kontrahentów i przedstawicieli administracji publicznej.

Norma ISO 14001 umożliwia również osiąganie kluczowych celów gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Norma ta pozwala także na redukcję kosztów związanych z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń. Dzięki posiadaniu przez firmę certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zmniejszeniu może ulec także zużycie energii i surowców. Obniżone zostają również koszty energii oraz ilość opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska.

Przestrzeganie normy ISO 14001 może się także przyczynić do zapobiegania powstawaniu niezgodności środowiskowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rzeczywiste wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Co do zasady, oznacza to, że norma ta pozwala na skuteczne uchronienie się przed konsekwencjami finansowymi, jakie wynikałyby z niespełnienia ustalonych wymagań.

Aktualnie obowiązująca jest norma ISO 14001:2015, która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. planowania strategicznego w firmie z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem oraz położyła większy nacisk na rozważenie przez organizację cyklu życia wyrobu.

Jak uzyskać certyfikację ISO 14001?

Nie ma obowiązku ubiegania się o certyfikację ISO14001, jednak wiele organizacji decyduje się korzystać z normy, jako zestawu zasad dobrych praktyk, aby prowadzić biznes, w sposób przyjazny dla środowiska.

W przypadku certyfikacji, kroki do jej uzyskania są podobne do wszystkich norm ISO i obejmują:

1. Wdrożenie metod i procedur jako wymagań normy.

2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, w celu wykrycia wszelkich niezgodności przed audytem zewnętrznym. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przez niezależnego i bezstronnego audytora, który nie będzie miał związku z Twoim przedsiębiorstwem.

3. Końcowy audyt zewnętrzny w celu uzyskania certyfikacji, przeprowadzany jest przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Jeżeli w trakcie audytu, nie zostaną stwierdzone żadne niezgodności z wymaganiami normy, lub jeśli firma usunie je w określonym czasie, wówczas wydany zostaje certyfikat ISO 14001.

Po pozytywnym przejściu certyfikacji firma może posługiwać się dokumentem, aby zakomunikować to swoim klientom oraz kontrahentom. Certyfikat jest ważny 3 lata i po tym okresie podlega ponownemu procesowi certyfikacji.