W dzisiejszym świecie, gdzie każdy krok poszczególnych firm jest obserwowany przez społeczeństwo, a wpływ działalności biznesowej na planetę staje się coraz bardziej widoczny, rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) nigdy nie była ważniejsza. Jak zatem organizacje mogą nawigować w złożonym krajobrazie zrównoważonego biznesu? Jak mogą zapewnić, że ich działania przynoszą korzyści nie tylko ich portfelom, ale także ludziom i planecie? Odpowiedź może leżeć w serii międzynarodowych standardów, które działają jak kompas w dążeniu do doskonałości etycznej i ekologicznej – mowa o normach ISO.

Na czym polega społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw?

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) to koncepcja, według której organizacje są zobowiązane do działania w sposób, który służy społeczeństwu. Ta krótka, ale jakże trafna definicja CRS, odnosi się nie tylko do przestrzegania prawa i prowadzenia działalności w sposób etyczny, ale także do przyczyniania się do poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin oraz lokalnej społeczności i społeczeństwa w szerszym sensie.

CSR ‒ co to takiego?

CSR jest to zatem strategia biznesowa, która integruje zasady zrównoważonego rozwoju z codzienną praktyką biznesową. W ramach CSR firmy dobrowolnie podejmują inicjatywy, które przekraczają minimalne wymagania prawne i przyczyniają się do rozwoju społecznego, ochrony środowiska i dobrobytu ekonomicznego.

3 przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu:

 1. Zielone inicjatywy: Firmy mogą zmniejszać swój ślad węglowy poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i zrównoważone zarządzanie odpadami.
 2. Programy dla społeczności: Przedsiębiorstwa często angażują się w lokalne projekty społeczne, takie jak budowa szkół, programy edukacyjne lub wspieranie lokalnych przedsiębiorstw.
 3. Etyczny łańcuch dostaw: Firmy mogą wprowadzać standardy etyczne w swoich łańcuchach dostaw, zapewniając godne warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie dla pracowników.

Normy ISO w biznesie ‒ jak z nich korzystać?

Normy ISO mają szerokie zastosowanie w rozmaitych obszarach działalności. Warto pamiętać, że są to dokumenty, których niezależni twórcy specjalizują się w różnych gałęziach gospodarki. Z tego względu normy ISO są uniwersalne i można je śmiało wdrażać niezależnie do branży czy wielkości danej organizacji. Dzięki nim mamy łatwe możliwości w kwestii doskonalenia firm zarówno w kontekście jakościowym, jak i społecznym.

Co więcej, korzystanie z norm ISO może przynieść firmom wiele zalet, a prestiż jest tylko jedną z wielu. Oprócz niego organizacje mogą liczyć na:

 • zwiększenie wydajności i efektywności działań;
 • minimalizację ryzyka biznesowego,
 • zrównoważoną działalność pod kątem wykorzystywanych zasobów,
 • wspieranie innowacyjnych projektów, co pomaga skuteczniej dostosowywać się do nowych, zmieniających się technologii,
 • stały wzrost jakości usług.

Norma ISO 26000 i jej główne założenia

Norma ISO 26000 to międzynarodowy standard wytyczający zasady społecznej odpowiedzialności. Pomaga organizacjom w zrozumieniu i wdrażaniu CSR poprzez dostarczanie wytycznych odnoszących się do etyki, przejrzystości, zachowań prospołecznych, poszanowania praw człowieka, rozwoju społeczności i ochrony środowiska. ISO 26000 nie jest normą certyfikacyjną, ale służy jako przewodnik dla firm dążących do bardziej zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Norma ISO 26000 określa siedem najważniejszych obszarów odpowiedzialności społecznej, które powinny być brane pod uwagę w działaniach organizacji, które chcą funkcjonować w ramach tej normy. Wśród tych kluczowych punktów wymienia się:

 • Ład organizacyjny: Odnosi się do sposobu zarządzania organizacją, w tym transparentności, etyki i zgodności z prawem.
 • Prawa człowieka: Zawiera kwestie związane z należytą starannością, unikaniem współudziału w naruszeniach praw człowieka, dyskryminacją i wsparciem grup szczególnie wrażliwych.
 • Praktyki z zakresu pracy: Dotyczy zatrudnienia i stosunków pracy, warunków pracy i ochrony socjalnej, dialogu społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju i szkolenia pracowników.
 • Środowisko: Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków zmian klimatu i ochronę różnorodności biologicznej.
 • Sprawiedliwe praktyki rynkowe: Dotyczy uczciwości w działaniach biznesowych, takich jak antykorupcja, uczciwa konkurencja i odpowiedzialne zachowania w łańcuchu dostaw.
 • Relacje z konsumentami: Skupia się na uczciwości w marketingu, informacji i umowach, a także na ochronie prywatności konsumentów i jakości produktów i usług.
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności: Zachęca do aktywnego uczestnictwa w społecznościach, wspierania edukacji, kultury i rozwoju gospodarczego.

CSR w Polsce

W Polsce również wiele firm stawia na aktywne korzystanie z norm ISO i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyglądając się, jak stosowana jest norma ISO 26000, można zauważyć rozmaite przykłady polskich marek, które wspierają różnorodne inicjatywy społeczne, angażują się na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej, a nawet proponują rozwój kompetencji cyfrowych podczas wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ramach swojej działalności. Normy CSR pomagają firmom nie tylko osiągać cele zrównoważonego rozwoju, ale i budować pozytywny wizerunek na tle konkurencji.

Zastanawiasz się, czy i Ty możesz zacząć odpowiedzialnie podchodzić do rozwoju biznesowego swojej firmy? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej! Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i jak się zabrać za zaplanowanie takiego procesu, skontaktuj się z Grupą Doradczą Qualitas. Nasi specjaliści od lat zajmują się wdrażaniem norm ISO w całej Polsce. Atutem naszych ekspertów jest przystępne tłumaczenie kwestii niezrozumiałych i szkolenie pracowników firm w taki sposób, by wdrożone zmiany były jak najbardziej efektywne.