OHSAS 18001

OHSAS 18001 to międzynarodowa norma zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OH&S, BHP). Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo i higiena pracy jest podstawową kwestią związaną z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, a ponadto dotyczy przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach. Właśnie dlatego międzynarodowa norma OHSAS 18001 może być z sukcesem stosowana w każdej firmie, która chce wdrożyć skuteczny system ograniczania ryzyka bezpośrednio związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracowniczego.

W dzisiejszych czasach coraz częściej oczekuje się od przedsiębiorców regularnego składania sprawozdań dotyczących tego, w jaki sposób radzą sobie z istotnymi zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników, klientów i kontrahentów. O wartości normy OHSAS 18001 świadczy kompatybilność z wieloma międzynarodowymi systemami zarządzania, w tym głównie z cenionymi ISO 18001 oraz ISO 14001.

Jakie korzyści przynosi OHSAS 18001?

Niewątpliwie najważniejszą zaletą wdrożenia systemu OHSAS 18001 jest stosunkowo łatwa do udowodnienia znacząca poprawa parametrów związanych z BHP. Równie istotny jest wzrost poziomu kontroli zgodności z przepisami prawnymi.

System OHSAS 18001 jest powszechnie uznawaną normą przez światowe organy kontrolne i różne międzynarodowe organizacje. Powszechność i duża popularność systemu ułatwia sprawną kontrolę, ale też natychmiastową identyfikację i ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym wystąpieniem zagrożenia w przedsiębiorstwie.

Zagraniczni kontrahenci niejednokrotnie wymagają od swoich podwykonawców czy dostawców rzetelnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy w ich przedsiębiorstwach. Często jest to jeden z kluczowych warunków zawarcia umowy. Dlatego też wdrożenie systemu OHSAS 18001 w swoim przedsiębiorstwie może przyczynić się do pozyskania klienta, co dobrze rokuje na przyszłość. Bez wątpienia ma to również związek z podniesieniem konkurencyjności danej firmy.

Firmy i organizacje kontrolne o ugruntowanej pozycji na rynku honorują system oparty na OHSAS 18001, zwłaszcza jeśli otrzymał on ceniony certyfikat wydany przez akredytowany organ certyfikacyjny.