Najważniejsze różnice między FSSC 22000 a ISO 22000

Wiele firm z branży spożywczej stara się o wdrożenie znanych i cenionych w branży standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją oraz oferować Klientom produkty najwyższej jakości (co przekłada się na wzrost zaufania ze strony konsumentów). Czym różni się norma ISO 22000 od normy FSSC 22000? Co warto wiedzieć o tych systemach przed wdrożeniem w przedsiębiorstwie?

ISO 22000 – pierwszy krok do uzyskania certyfikacji systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000

Międzynarodowa norma ISO 22000 została opracowana z myślą o:

 • producentach żywności,
 • firmach produkujących opakowania,
 • producentach płodów rolnych,
 • wytwórcach pasz,
 • hurtownikach,
 • firmach oferujących usługi magazynowania towarów,
 • firmach logistycznych i transportowych,
 • producentach środków czystości,
 • producentach pestycydów i nawozów,
 • producentach leków i środków dietetycznych,
 • lokalach gastronomicznych (restauracje, catering),
 • producentach maszyn i urządzeń,
 • producentach substancji i dodatków do żywności.

Norma ISO 22000 zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności organizacji w tzw. łańcuchu dostaw. Co to dokładnie oznacza? Głównym celem ISO 22000 jest ocena zdolności organizacji do efektywnej kontroli zagrożeń w ramach realizowanych procesów. Zgodnie z ideą tej normy, podejmowane działania powinny zagwarantować bezpieczeństwo produktom żywnościowym bez wyjątku – na każdym etapie łańcucha dostaw. Mimo iż uzyskanie zgodności z ISO 22000 nie jest obowiązkowe, posiadanie tej normy dobrze świadczy o firmie i jest pożądane w branży żywnościowej. Wdrażanie standardu może przeprowadzić każde przedsiębiorstwo, które dąży do realizacji wyznaczonych celów, bez względu na wielkość i stopień skomplikowania procesów realizowanych w firmie. By norma 22000 została poprawnie wdrożona i przynosiła organizacji korzyści, bardzo ważny jest klarowny podział obowiązków i odpowiedzialności. Tego typu działania umożliwiają eliminację potencjalnych zagrożeń, jakie pojawiają się na poszczególnych etapach.

Międzynarodowa norma ISO 22000 opisuje wymagania względem organizacji w sposób bardziej ogólny, dzięki czemu pozostawia przedsiębiorcy sporą dozę wolności, jeśli chodzi o zastosowane metody jej wdrażania w firmie. W dużym stopniu właśnie z uwagi na brak szczegółowości ISO 22000 jest tak często wybieranym standardem. Brak jasno określonych sposobów dostosowania organizacji pod wymagania ISO 22000 wiele firm uznaje za wielką zaletę. Nie da się ukryć, że owa ogólność przekłada się na prostotę jej zaadoptowania w już funkcjonujących przedsiębiorstwach.

FSSC 22000 – najbardziej kompleksowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem żywności

Międzynarodowa norma FSSC 22000 (Food Safety System Certificaton) jest cenionym standardem kontroli, monitorowania oraz certyfikacji środków spożywczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. FSSC 22000 opiera się na normie ISO 22000, branżowych programach wymagań wstępnych (np. ISO/TS 22002-1 dla producentów żywności) oraz dodatkowych wymaganiach programu FSSC dostępnych na stronie właściciela standardu.

Warto podkreślić, że FSSC 22000 jest standardem uznawanym przez organizację GFSI (Global Food Safety Initiative) oraz różne jednostki akredytujące na całym globie. FSSC 22000 jest mocno promowany przez CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union) oraz największych producentów produktów spożywczych na świecie jak np. Nestle, Danone, Unilever. Co ciekawe, w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania certyfikacją FSSC 22000 również i w Polsce. Warto dodać, że zarówno certyfikacja FSSC 22000, jak i certyfikacja ISO 22000, odbywa się w cyklu 3-letnim. Realizacja wdrożenia wymagań w organizacji standardowo zajmuje 3-9 miesięcy, choć może trwać też dłużej.

FSSC 22000 zawiera uszczegółowione ogólnie opisane wymagania programów wstępnych adresowanych do producentów żywności. By jakakolwiek firma mogła w ogóle ubiegać się o certyfikat FSSC w pierwszej kolejności powinna spełnić podstawowe wymagania, tj. mieć odpowiednio wdrożony i sprawnie funkcjonujący system ISO 22000. Należy podkreślić, że certyfikacja FSSC 22000 pozwala zintegrować wszystkie wymagania i metody systemów bezpieczeństwa żywności, uwzględniając ich ramy oraz treść.

Proces certyfikacji normy ISO 22000 wspiera Grupa Doradcza Qualitas. Zachęcamy serdecznie do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tym rozwiązaniem: https://www.iso-konsulting.pl/iso22000/