Kluczowe wskaźniki efektywności – KPI – to rodzaj pomiaru wydajności, który pomaga zrozumieć, jak działa organizacja lub pojedynczy dział. Dobry KPI będzie działał jak kompas, pomagając Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć, czy podążacie właściwą ścieżka w kierunku strategicznych celów. Komplikacje przychodzą dopiero wtedy, gdy zorientujesz się, że na rynku są obecnie tysiące wskaźników KPI. Jeżeli wybierzesz niewłaściwy, zmierzysz coś, co może być niezgodne z Twoimi celami. Czym zatem powinieneś się kierować przy wyborze wskaźnika odpowiedniego dla firmy? Jednym ze sposobów będzie badanie i zrozumienie wybranych wskaźników specyficznych dla branży. W ten sposób lepiej zrozumiesz, które z nich możesz wykorzystać dla swojej organizacji.

Co sprawia, że wskaźnik KPI jest skuteczny dla Twojej firmy?

Wskaźnik KPI oraz działanie, które inicjuje, okazują się nieocenioną pomocą dla organizacji. Pamiętajmy jednak o tym, że na rynku istnieje wiele gotowych schematów postępowania ze wskaźnikami, nie odzwierciedlających naszej własnej działalności. Jednym z najważniejszych aspektów jest to, że KPI są pewnego rodzaju formą komunikacji. Podczas opracowywania strategii kluczowych wskaźników wydajności, zespół powinien zacząć od podstaw. Należy przede wszystkim zrozumieć, jakie są najważniejsze cele dla organizacji, jak firma planuje je osiągnąć i kto może tę zmianę wprowadzić w życie. Powinien być to proces iteracyjny, obejmujący również opinie analityków, kierowników działów oraz menadżerów wyższego i niższego szczebla. W miarę rozwoju misji oraz odkrywania faktów, firma zyskuje dogłębne zrozumienie procesów biznesowych, które są następnie mierzone za pomocą KPI.

Czym jest inteligentne KPI?

Metoda SMART jest nieodłączną częścią wielu metod zarządzania. Łączy w sobie pięć postulatów obejmujących cechy, którymi powinien charakteryzować się właściwie sformułowany cel. Należy więc zadać sobie pytania – Czy mój cel jest konkretny? Czy mogę zmierzyć postęp w kierunku celu? Czy cel jest realny do osiągnięcia? Jak istotny jest cel w pryzmacie mojej organizacji? Jakie ramy czasowe potrzebuję dla osiągnięcia wyznaczonego celu? Postawienie tych pytań pomoże w prawidłowym wyznaczeniu realnych do osiągnięcia celów.

Czy wskaźniki KPI są nadal aktualne?

W środowiskach biznesowych można usłyszeć, że KPI wiążą się z negatywną konotacją. Dzieje się tak, ponieważ padają ofiarą najbardziej ludzkiego ze wszystkich problemów – braku komunikacji. Pamiętaj, że KPI są tak cenne, jak praca którą w nie włożysz. Wymagają czasu, wysiłku i zaangażowania pracowników, jednak dobrze opracowane, pozwolą cieszyć się przyszłym sukcesem.