Systemy zarządzania jakością są wdrażane zarówno przez małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby poprawić wydajność oraz zwiększyć zadowolenie klientów z produktów i usług jakie świadczy firma. Skuteczny system zarządzania jakością powinien mieć określone cele, związane z ogólnymi celami strategicznymi firmy. Dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi zarządzania jakością, firma może zidentyfikować problemy, poprawić jakość świadczonych usług, czy też podnieść jakość produkcji.

Charakterystyka celu w zarządzaniu jakością

Istnieją dwie szkoły zarządzania jakością. Jedna z nich postrzega je jako zarządzanie sukcesem, druga natomiast – eliminowanie błędów. Oba podejścia są ważne. W idealnym świecie, gdybyśmy mogli zaprojektować produkty, usługi lub procesy, które nigdy by nas nie zawiodły, już na starcie osiągalibyśmy zamierzone cele. Jak jednak poradzić sobie w realnym świecie? Zadania oraz cele zdefiniowane przez firmę w ramach systemu zarządzania jakością muszą być jasne, osiągalne i mierzalne. Cel można określić zrozumiałym i jasnym, kiedy odnosi się do innego określonego celu, zawartego w planie strategicznym przedsiębiorstwa. Posiada szczegółowe informacje na temat tego, co pracownicy muszą robić, żeby go osiągnąć. Aby umożliwić pracownikom określenie momentu, w którym firma osiągnęła zamierzenie, cel musi posiadać mierzalne cechy, które będą wskazywać, jak duży postęp jest wymagany.

Norma ISO 9001:2015 wskazuje, że firma planując jak osiągnąć cele jakościowe, powinna zdefiniować:

  • co ma być zrobione – czyli należy zaplanować zadania do wykonania
  • jakie zasoby będą wymagane – na przykład ile będzie kosztować realizacja zadania
  • kto będzie odpowiedzialny – wskazanie osoby przewidzianej do realizacji zadania
  • kiedy będzie to zakończone – każdy cel zawsze powinien mieć zdefiniowany okres realizacji
  • jak będą oceniane wyniki – za pomocą jakich danych będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy cel został osiągnięty.

Poprawa jakości – kluczowy cel każdego z systemów zarządzania

Innymi słowy, cel dotyczący jakości zgodnie z normą ISO 9001 jest to przedmiot starań lub za- mierzeń w odniesieniu do jakości.

Cele dotyczące jakości są łącznikiem pomiędzy polityką jakości a zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.

Nie ma określonego sposobu identyfikowania ani dokumentowania celów dotyczących jakości. Mogą być podane w odrębnym dokumencie, w planach biznesowych, danych wyjściowych z przeglądu zarządzania lub rocznych planach finansowych.