Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, menedżerem, czy właścicielem firmy, wszystkich nas łączy wspólny cel – nikt z nas nie chce, aby ktoś ucierpiał podczas wykonywania swojej pracy.

Dzięki solidnym i skutecznym procesom można zapobiec wielu incydentom. Tutaj z pomocą przychodzą normy OHSAS 18001/ISO 45001, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaprojektowana, aby pomóc organizacjom każdej wielkości i z każdej branży stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

W jaki sposób OHSAS 18001/ISO 45001 pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków w miejscu pracy?

Zgodnie ze standardem, BHP jest metodycznie skonstruowane w celu skutecznego zarządzania ryzykiem i ograniczenia go poprzez systematyczne podejście, które analizuje negatywne i pozytywne skutki operacji ryzyka w organizacji. Dzięki wdrożeniu normy firmy mogą czerpać korzyści ze zmniejszenia liczby incydentów czy wypadków.

Identyfikacja zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka z OHSAS 18001/ISO 45001

Przestrzeganie trzech poniższych etapów jest kluczowe przy opracowywaniu skutecznej kontroli środków zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

1. Proces identyfikacji zagrożeń. Jest to pierwszy krok, który obejmuje identyfikację źródła lub sytuacji, które mogą prowadzić do potencjalnej szkody w zakresie strat materialnych, środowiskowych lub ludzkich na skutek niepożądanych zdarzeń.

2. Proces oceny ryzyka. To drugi krok, który podlega ocenie, opisie i kwantyfikacji ryzyk związanych z wykrytym zagrożeniem. Jest to kluczowy proces określania prawdopodobieństwa, częstotliwości i dotkliwości związanych z niebezpiecznymi substancjami, procesami lub zdarzeniami, które klasyfikowane są jako wysoki lub niski poziom ryzyka.

3. Proces kontroli ryzyka. Jest to trzeci, ostatni krok, który koncentruje się na udokumentowaniu zidentyfikowanego ryzyka oraz zapewnianiu procedur i środków kontroli podjętych w celu zarządzania zagrożeniem. Prowadzenie dokumentacji procesu zarządzania wymagane jest w celu potwierdzenia, że proces został przeprowadzony prawidłowo.

Powyższe kroki są bardzo ważne przy tworzeniu systematycznych ram, które mogą identyfikować, kontrolować i zapobiegać ryzyku urazów związanych z pracą.

Czy warto wdrażać normy bezpieczeństwa?

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opartego na OHSAS 18001/ISO 45001, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ochrony środowiska pracy, zmniejszenia ryzyka organizacyjnego i poprawy motywacji pracowników. Normy stanowią fundament dla organizacji zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w przedsiębiorstwach, w których panują ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy.