Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny żywności na każdym etapie łańcucha dostaw stanowi niezbędne i najważniejsze zadanie przemysłu spożywczego. Eksperci ds. żywności odnoszą się do normy ISO 22000  jako podstawowego wyznacznika jakości wszystkich firm produkujących żywność. Od czasu pierwszej edycji, wydanej w 2005 r., ISO 22000 stało się bardzo skuteczne w rozwiązywaniu różnych zadań przemysłu zajmującego się żywnością.

Czym jest ISO 22000:2018?

ISO 22000: 2018 to międzynarodowy system określający wymogi dla organizacji funkcjonujących w sektorze żywnościowym. Standard zarządzania bezpieczeństwem żywności dokładnie określa, jakie wymogi dana firma musi spełnić, aby kontrolować bezpieczeństwo wprowadzanego na rynek pożywienia, które musi być zdatne do spożycia.

W 2018 roku norma ISO 22000:2005 została zaktualizowana do najnowszej wersji. Wiele wymagań pozostało w dalszym stopniu aktualnych, jednak wprowadzono również pewne zmiany, tworząc edycję ISO 22000:2018.

Dlaczego ISO 22000 zostało zmienione?

Wszystkie normy ISO są regularnie sprawdzane i poprawiane w razie potrzeby. ISO 22000: 2018 obejmuje najnowsze trendy i wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i stanowi szybką reakcję na ciągle rosnące globalne wyzwania przemysłu spożywczego. ISO 22000:2018 zawiera ulepszenia w definicji, zgodne z Codex Alimentarius.

Kluczowe zmiany w ISO 22000: 2018

Najważniejsze zmiany w najnowszej wersji certyfikatu ISO 22000 dotyczą:

  • wdrożenia struktury HLS (High Level Structure) – aby uczynić normę ISO 22000:2018 bardziej kompatybilną i łatwą w dostosowaniu dla wszystkich przedsiębiorstw. Nowa edycja ISO 22000 została wdrożona na podstawie HLS, podobnie jak inne normy, takie jak ISO 9001:2015. HLS jest przydatne dla wszystkich organizacji, które posiadają wiele standardów i szukają między nimi zgodności.
  • podejście oparte na ryzyku – certyfikacja ISO 22000:2018 opiera się na zarządzaniu ryzykiem i obejmuje innowacyjne podejście do wykrywania i analizowania potencjalnych zagrożeń.
  • wprowadzenie pojęcia znaczącego  zagrożenia
  • jasny opis Krytycznych punktów kontrolnych (CCP),Operacyjnych programów wstępnych (OPRP) i programów wstępnych (PRP)

구입 비아그라 구입 시알리스 구입 카마그라

Nowe aspekty zawarte w ISO 22000: 2018

Nowe standardy systemu zarządzania obejmują wiele nowatorskich aspektów, takich jak:
– pożywienie dla zwierząt – ISO 22000 porusza między innymi bezpieczeństwo karmy dla zwierząt. Aspekt ten ma uwzględniać zdrowie zwierząt domowych, a także zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności.
– kontrola zewnętrznych procesów, produktów lub usług – cały rozdział odnosi się do kontroli dostawców produktów żywnościowych lub usług w celu wyeliminowania nieznanych czynników zewnętrznych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwie żywności.
– zmiany w definicjach – wprowadzono znaczące modyfikacje w terminologii. Niektóre ważne terminy zostały ponownie sformułowane, m.in.: takie jak:
1. „szkodliwość” została zastąpiona przez „szkodliwy wpływ na zdrowie”, aby w większym stopniu podkreślić stopień zagrożenia bezpieczeństwa żywności.
2. „zapewnienie bezpieczeństwa” – definicja wykorzystana do podkreślenia relacji między konsumentem a wpływem produktów spożywczych na zdrowie ludzi i zwierząt.

Mówiąc o produktach żywnościowych, nie można pominąć normy ISO 22000:2018. Nie da się ukryć, że zapewnienie pełnego bezpieczeństwa żywności i zdrowia stało się główną siłą napędową dzisiejszego konsumenta – bardziej świadomego współczesnych zagrożeń.