Standard BRC Food (https://www.iso-konsulting.pl/certyfikat-brc/) to najczęściej stosowany w produkcji międzynarodowy zbiór przepisów, określający stopień bezpieczeństwa w przemyśle żywnościowym. W sierpniu 2018 roku, do 7. wersji BRC Food, została dodana 8. wersja aktualizacji. Pierwsze audyty w świetle nowych warunków zostały przeprowadzone już w lutym 2019 roku. Jakie zmiany zaszły w standardzie i jakie korzyści przyniosła aktualizacja?

Kultura jakości i bezpieczeństwo żywności 

Wersja 8 – w porównaniu do edycji poprzedniej – wprowadza wiele znaczących zmian w strukturze bezpieczeństwa żywności. Nowe wydanie skonsolidowało w sobie kluczowe tematy, w tym zapewnienie globalnego zastosowania i benchmarking, do Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), zachęcając tym samym społeczeństwo do rozwoju i propagowania kultury bezpieczeństwa żywności wraz z monitorowaniem najbliższego środowiska. Obok tych obszarów zostały między innymi dodane nowe wymagania wprowadzające  kulturę jakości i bezpieczeństwa żywności jako konieczne warunki uzyskania certyfikacji. W poprzedniej edycji był to wymóg nieobowiązkowy, uzyskiwany dobrowolnie przez firmy, które chciały znacznie poprawić bezpieczeństwo oferowanych przez siebie produktów i usług.

Pod tym pojęciem kryje się nic innego, jak opracowanie przez firmę planów działań, mających na celu poprawę kultury bezpieczeństwa żywności, m.in. wdrożenie planów i ocenę ich sukcesu jako sposobu na planowanie działań długofalowych.

Szeroki zakres działań może zostać włączony do planu rozwoju kultury jakości i bezpieczeństwa żywności. Mogą to być na przykład:
• ankieta wykonana wśród pracowników firmy, skupiająca się na wartościach firmy i kulturze
• mechanizmy zbierania informacji zwrotnej od pracowników
• przegląd szkoleń i rozwój personelu
• praca zespołowa (np. Zaangażowanie pracowników w określanie celów bezpieczeństwa produktu)

• inne działania mające na celu wyraźne utrzymanie standardów bezpieczeństwa produktów.

Kluczowe zmiany w wersji 8

Standard BRC Food wśród kluczowych zmian wprowadza również:

  • większe wymagania dotyczące monitorowania środowiska producji;
  • zachęcanie firm do dalszego rozwijania systemów ds. bezpieczeństwa i ochrony żywności;
  • dodatkową przejrzystość wymagań w strefach wysokiego ryzyka  i wysokiej ostrożności (poprzez zebranie ich w odrębnych rozdziałach);
  • wyróżnienie standardów dla zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych;
  • wymaganie od firm przyjęcia systemu zgłaszania wszelkich nieprawidłowości;
  • zwiększenie bezpieczeństwa podczas produkcji poprzez wprowadzenie mechanizmów Food Defence (takich jak TACCP)

Jeśli szukają państwo pomocy przy wdrażaniu zmian w swoich Zakładach, zapraszamy do kontaktu.