Standard BRC IOP (Global Standard for Packaging and Packaging Materials) to jeden z rodzajów standardów BRC, w którym określone są techniczne wymagania jakie powinny spełniać wszystkie te firmy i przedsiębiorstwa, których główna działalność polega na produkcji opakowań lub materiałów opakowaniowych, przeznaczonych przede wszystkim dla produktów żywnościowych. Zgodność z wymaganiami BRC IOP jest w tym przypadku niezwykle ważna ponieważ gwarantuje ona najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań, a także pozwala na spełnienie niezbędnych wymagań o charakterze prawnym i higienicznym z zakresu bezpieczeństwa żywności.

01.07.2015 roku opublikowane zostało nowe wydanie standardu dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. Wersja 5 BRC IoP wprowadza nie tylko małe poprawki tekstowe do poprzedniego wydania, ale również dodaje zupełnie nowe wymagania.

5 wersja standardu BRC IoP skupia się przede wszystkim na wprowadzaniu udoskonaleń oraz wdrażaniu „najlepszych praktyk” do dotychczasowej wersji standardu. Kładziony jest również szczególny nacisk na kontrolę druku opakowań oraz dostosowywanie standardu do specyfiki i różnorodności przemysłu opakowaniowego. Nowa wersja standardu BRC IoP gwarantuje także większą przejrzystość oraz identyfikowalność w łańcuchu dostaw. Wszelkie wprowadzone zmiany mają również na celu poprawę spójności wymagań oraz udoskonalenie procesu auditu, w którym poszerzone zostały kategorie oceny systemu.