BRC FOOD (Global Standard for Food Safety) stanowi międzynarodowy standard dotyczący bezpieczeństwa żywności. Ma on na celu przede wszystkim ustanowienie jednej wspólnej normy, która będzie służyła ocenie firm dostarczających produkty spożywcze. Znajdują się w nim najistotniejsze wymagania dla producentów żywności przetworzonej oraz żywności i składników wykorzystywanych w innych sektorach przemysłu spożywczego, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantowane było bezpieczeństwo oraz możliwe było osiągnięcie wymaganego poziomu jakości wyrobu gotowego.

Uzyskanie przez firmę certyfikatu BRC Food niesie ze sobą wiele korzyści. Zaświadczenie to pomaga bowiem uszczelnić łańcuch dostawców, a także uniknąć ewentualnych problemów i zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które są powodowane przez wielokrotnie przeprowadzane audity.

Na początku stycznia 2015 roku, wydana została nowa – 7 wersja standardu BRC FOOD. Zmiany dokonane w tym wydaniu nie stanowią jednak rewolucji. Są one bowiem jedynie uaktualnieniem oraz znowelizowaniem funkcjonującej dotychczas normy. Największe różnice można zauważyć w modyfikacji systemu ocen audytowych (wprowadzenie dodatkowej oceny AA) oraz w zwiększonym nacisku na integralność i autentyczność produktów. Podkreślana jest również zasadność przeprowadzania kontroli produktów oraz konieczność oceny ryzyka i słabych punktów, w tym ryzyka w zafałszowaniu żywności. Nowa wersja standardu BRC FOOD kładzie także nacisk na zarządzanie dostawcami surowców i opakowań, kontrolowanie etykietowania i pakowania, identyfikowalność, wdrażanie specyficznych polityk klientów, w tym kodeksów dobrych praktyk, a także na współpracę z pośrednikami i brokerami.