Standardy IFS oraz BRC dotyczą systemów jakości związanych z produkcją, przechowywaniem, pakowaniem oraz transportem żywności. Jeżeli są odpowiednio zaimplementowane, wówczas stanowią wielostronną gwarancję jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Korzystają na nich nie tylko producenci, ale również dystrybutorzy i konsumenci.

Praktyczne korzyści, jakie płyną z wdrożenia obydwu powyższych standardów, są duże. Przede wszystkim jakość produktów żywnościowych jest wyższa, co automatycznie przekłada się na ich lepszą sprzedaż. Poza tym wdrożenie jednego z powyższych systemów daje każdej ze stron wgląd w jakość usług pozostałych kontrahentów. Dzięki IFS oraz BRC natychmiast widać, który partner handlowy się rozwija i dba o dobrą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne swoich produktów oraz usług, a który stoi w miejscu. Nie należy także zapominać o możliwościach analizy procesów produkcyjnych czy gospodarki zasobami, a także o możliwości prowadzenia skuteczniejszej polityki HACCP.

Poza tym posiadanie któregoś z powyższych certyfikatów otwiera nowe rynki i zezwala na spełnienie wymogów prawnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. Należy również pamiętać o tym, że pracownicy firmy, która zdecydowała się na wdrożenie któregoś z powyższych standardów, są po prostu lepiej przeszkoleni a tym samym mają wyższą świadomość w zakresie procesów realizowanych w Zakładzie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem BRC lub IFS, zapraszamy do współpracy.