Opakowanie jest fundamentalną częścią każdej marki. Określa integralność produktu, bezpieczeństwo i napędza innowacje. Konsumentów pociągają silne i rozpoznawalne produkty, które powinny wyróżniać się spójnością pod względem wielkości, kształtu i koloru. Opakowanie stanowi zatem ważną część procesu produkcyjnego.

Przez kogo może być stosowany globalny standard opakowań?

Globalny standard opakowań i materiałów opakowaniowych (ang. Global Standard for Packaging and Packaging Materials) jest pierwszym standardem opakowań na świecie, który został uznany przez Komitet ds. Testów porównawczych Global Food Safety Initiative (GSFI). Właśnie dlatego ponad 3500 dostawców w ponad 80 krajach zdecydowało się na certyfikację w ramach tego programu.
Globalny standard opakowań i materiałów opakowaniowych może być stosowany przez każdego producenta wytwarzającego materiały opakowaniowe dla wszystkich rodzajów produktów – od żywności po produkty konsumpcyjne – na wszystkich poziomach: pierwotnym, wtórnym i trzeciorzędnym.

Wymagania jakościowe podczas produkcji opakowań

Uzyskanie uznanego przez Global Food Initiative standardu bezpieczeństwa żywności to świetny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i jakości oraz wykazanie partnerom biznesowym, że spełnia się stawiane przez nich wymagania. W przypadku opakowań na żywność nie jest inaczej. BRC Global Standards, we współpracy z The Packaging Society, stworzyło globalny standard dla opakowań i produktów opakowaniowych. Podobnie jak wszystkie standardy uznane przez GFSI, zawiera informacje zwrotne od kluczowych interesariuszy branży, aby zapewnić jej wystarczającą kompleksowość dla światowego przemysłu spożywczego.

Standard BRC ma sześć rozdziałów, odpowiednich dla każdej operacji:

1. Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie – kierownictwo musi być w pełni zaangażowane w stosowanie standardu.
2. System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem – stanowi podstawę programu i jest oparty na zasadach uznanego na całym świecie systemu Codex Alimentarius.
3. Systemy zarządzania technicznego – rozdział określa wymagania dotyczące zarządzania technicznego jakością produktów i praktykami higienicznymi. Opiera się na zasadach ISO 9000 i obejmuje wymagania dotyczące specyfikacji produktu, monitorowania dostawcy, identyfikacji incydentów oraz zarządzania nimi i wycofaniem produktu.
4. Standardy lokalizacji – określają oczekiwania dotyczące środowiska produkcyjnego. Obejmują rozmieszczenie i utrzymanie budynków oraz wyposażenia, czyszczenie, kontrolę szkodników, a także gospodarkę odpadami.
5. Kontrola produktu i procesu – rozdział zawiera wymagania dotyczące projektowania i rozwoju produktu, kontroli procesu oraz kontroli i testowania produktu. Znajduje się tu specjalna sekcja dotycząca zarządzania ciałami obcymi i kontroli chemicznej.
6. Personel – rozdział obejmuje wymagania dotyczące szkolenia personelu oraz oczekiwania dotyczące odzieży ochronnej i higieny personelu.

7. Wymagania dla produktów handlowych – jest to rozdział, który może być opcjonalnie stosowany przez firmy produkujące opakowania, które jednocześnie prowadzą sprzedaż opakowań jako towarów kupionych od innych podmiotów.

Wdrożenie certyfikatu możliwe jest przy współpracy z naszą Grupą Doradczą Qualitas. O szczegółach przeczytasz na stronie https://www.iso-konsulting.pl/certyfikat-brc/.