Od zawsze człowiek przywiązywał wagę do jakości. Najlepszym dowodem jest to, jak wiele dawnych dzieł oraz budowli przetrwało do naszych czasów. Wprowadzenie produkcji przemysłowej sprawiło, że o wiele większą wagę zaczęto przykładać do ilości wytwarzanych dóbr, zamiast do ich jakości.

Jak wyglądały pierwsze normy jakości

Nowe spojrzenie na jakość pojawiło się po zakończeniu II wojny światowej, gdy Amerykanie postanowili odbudować japoński przemysł. Opracowano wówczas tzw. system zarządzania przez jakość (TQM), polegający przede wszystkim na regularnych kontrolach inspekcyjnych. W kolejnych latach poszczególne państwa zaczęły wdrażać normy zapewnienia jakości, które stały się podstawą dla opracowania międzynarodowego systemu jakości ISO. Pierwsza definicja była bardzo ogólna i nie określała konkretnych wymagań.

Z biegiem lat pojęcie jakości rozwijało się przez cztery stadia:

• inspekcja jakości,

• kontrola jakości,

• zapewnienie jakości,

• kompleksowe zarządzanie jakością.

To ostatnie stało się powszechnie obowiązującą praktyką. Początkowo powstawały normy o zasięgu krajowym (USA, Wielka Brytania). W 1986 r. powstała pierwsza międzynarodowa norma ISO 8402.

Aktualnie ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która określa wymagania norm serii 9000. Lata doświadczeń pozwalały na doskonalenie norm dla różnych branż produkcyjnych i usługowych, dzięki temu powstawały kolejne nowelizacje.

Obecnie obowiązują dwie znowelizowane normy:

ISO 9001 – „System zarządzania jakością – wymagania”,

• ISO 9004 – „Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji – podejście poprzez zarządzanie jakością”.

Potwierdzeniem spełniania warunków zawartych w normie ISO jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Potwierdza on, że jednostka organizacyjna na każdym etapie przestrzega określone normy zapewnienia jakości.