Ograniczona ilość zasobów naturalnych, gwałtowne i niemal nieodwracalne zmiany klimatyczne – to tematy regularnie poruszane w mediach, prasie, ale coraz częściej również wewnętrznie w firmach. Podczas gdy coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje świadome decyzje i na własną rękę wdraża plany ekozarządzania, inne zupełnie nie wiedzą, od czego zacząć. Dla firm, które chcą mieć realny wpływ i funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem, z pomocą przychodzi EMAS – instrument opracowany przez Unię Europejską.

Czym jest EMAS?

EMAS to system zarządzania, którego głównym celem jest poprawa efektywności środowiskowej organizacji. Dzięki wdrożeniu podstawowych wskaźników wydajności oraz postępowaniu zgodnie z podejściem planuj – wykonaj – sprawdź – działaj – EMAS skupia się na tym, w jaki sposób firma wpływa na środowisko, a także w jaki sposób można usprawnić te procesy.

EMAS to dobrowolny instrument, do którego żadna firma nie jest zmuszona. Jest jednak wiążący dla przedsiębiorstw, które postanowią o rejestracji. W porównaniu z zasadami certyfikacji ISO 14001, EMAS idzie o krok dalej, usprawniając nie tylko komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, ale również oficjalnie uznając organizację za działającą na rzecz środowiska.

Kto może przystąpić do EMAS?

EMAS jest otwarty dla organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Opiera się na trzech wartościach:
1. Wydajność – ocena i realizacja polityk środowiskowych. EMAS wspiera organizacje w znalezieniu odpowiednich narzędzi zapewniających poprawę efektywności środowiskowej. Firmy uczestniczące dobrowolnie zobowiązują się zarówno do oceny, jak i ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko.
2. Wiarygodność – weryfikacja i audyty przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty. Weryfikacja dokonana przez stronę trzecią gwarantuje niezależny charakter procesu rejestracji w EMAS.
3. Przejrzystość – oficjalne oświadczenia skierowane do społeczeństwa, które informują o polityce środowiskowej. Dzięki temu organizacje osiągają większą przejrzystość zarówno przez zewnętrzne deklaracje środowiskowe, jak i wewnętrznie dzięki zaangażowaniu pracowników.

Najważniejsze zalety przystąpienia do EMAS

Już ponad 9000 przedsiębiorstw na całym świecie przystąpiło do EMAS. Zgłoszenie może być szczególnie ważne dla firm, które chcą w świadomy i odpowiedzialny sposób funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Jest to również atrakcyjne rozwiązanie dla organizacji, które posiadają certyfikację ISO 14001 (https://www.iso-konsulting.pl/iso14001/), ale chcą pójść o krok dalej. Główne korzyści wynikające z wdrożenia EMAS to m.in.:

  • realny wpływ na ochronę środowiska i klimatu,
  • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • zarządzanie łańcuchem dostaw oraz zielone zamówienia publiczne,
  • wiarygodne informacje przekazywane opinii publicznej,
  • zaangażowanie pracowników w wspólny cel.