Prawie każdy, kto rozważa decyzję o podjęciu nauki na uniwersytecie, myśli o perspektywach kariery tuż po zdobyciu tytułu licencjata lub magistra. Jednak w ostatnich latach rynek pracy dla absolwentów staje się coraz trudniejszy, a wyróżnienie się spośród innych może być niełatwe. Niektórzy zgadzają się na wspinanie po szczeblach kariery, inni wybierają alternatywną drogę – studia podyplomowe.

Studia podyplomowe to dobra okazja nie tylko do większej konkurencyjności na rynku pracy, ale również poszerzenia swojej wiedzy. Naukę można podjąć zarówno po ukończeniu studiów licencjackich jak i magisterskich, a zajęcia trwają zazwyczaj rok.

Do kogo kierowane są studia podyplomowe z zarządzania?

Studia podyplomowe z zarządzania mogą być następnym krokiem zarówno dla początkujących liderów, jak i kierowników posiadających zawodowe doświadczenie. Bazując na ekonomii, psychologii, socjologii, pozwalają rozwinąć zrozumienie operacji biznesowych oraz zachowań organizacyjnych z wielu perspektyw. Ostatecznie celem jest, aby osoby kończące edukację zdobyły wiedzę w zakresie skutecznej praktyki zarządzania w wybranej branży.

Dlaczego warto skorzystać z oferty studiów podyplomowych?

Dynamicznie zmiany zachodzące w organizacjach oraz środowisku zewnętrznym powodują, że każda osoba, której zależy na rozwoju, powinna nieustannie pogłębiać swoją wiedzę. Studia podyplomowe dają właśnie taką możliwość. Trendy gospodarcze, które możemy obserwować w ostatnich latach to przede wszystkim:

  • mniejsza liczba mentorów dostępnych dla młodych menedżerów (ze względu na szczupłe struktury organizacyjne);
  • duża presja ekonomiczna ze względu na wciąż rosnącą konkurencję;
  • zwiększenie rządowych regulacji i kontroli;
  • zmiana form organizacyjnych;
  • zmieniająca się technologia, w szczególności informacyjna;
  • szybsze starzenie się produktów i usług;
  • większe umiędzynarodowienie działalności i finansowania;
  • więcej powiązań między organizacjami

Oznacza to, że niezbędna staje się profesjonalna wszechstronność i umiejętność dopasowywania się do zmiennego otoczenia. Jednak w erze, w której dominuje technologia, równie ważne okazują się umiejętności miękkie, rozwijane na studiach podyplomowych. Przywództwo, komunikacja międzyludzka oraz umiejętność pracy zespołowej są cenione przez pracodawców. Są również kluczowym elementem przygotowania absolwentów do konkurowania w dynamicznym świecie biznesu.