Na przestrzeni ostatnich lat zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym tematem zarówno dla firm, jak i konsumentów na całym świecie. Aby działać świadomie i w zgodzie ze środowiskiem, z pomocą przychodzą systemy zarządzania środowiskowego. Najczęściej wymienianymi wśród nich są EMAS oraz ISO 14001, jednak równie ważne okazują się ISO 50001 i FSC. Czym się charakteryzują oraz w jaki sposób umożliwiają organizacyjną przebudowę w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji, przeczytasz w naszym artykule.

Czym są standardy środowiskowe?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna definiuje standardy środowiskowe jako część planu, stosowanego do zarządzania aspektami środowiskowymi, wypełniania zobowiązań dotyczących zgodności oraz zajmowania się ryzykiem i możliwościami. Standardy środowiskowe podobnie jak inne, mogą być drogą do ciągłego doskonalenia się organizacji.

Czym charakteryzuje się ISO 50001?

ISO 50001 to certyfikacja na poziomie firmy, oparta na normie opublikowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Specyfikacja wymaga zastosowania systemu zarządzania energią, którego głównym celem jest bardziej efektywne wykorzystanie energii, zarówno w organizacjach sektora publicznego, jak i prywatnego. Norma oparta jest na modelu systemu zarządzania polegającym na ciągłym doskonaleniu, podobnie jak w przypadku niektórych innych powszechnych norm ISO. Certyfikacja wymaga od firmy opracowania polityki energetycznej, ustalenia celów spełnienia tej polityki, wykorzystania danych do osiągnięcia celów, pomiaru skuteczności oraz ciągłego doskonalenia polityki. ISO 50001 jest przeznaczona dla każdej organizacji, która chce wdrożyć i utrzymywać system zarządzania energią.

Czym jest standard FSC oraz jakie produkty mogą go posiadać?

Logo FSC spotkać możemy na produktach drewnianych – opakowaniach desek tarasowych, mebli przeznaczonych do ogrodu lub zabawek. Forest Stewardship Council to organizacja non-profit, która ustala wysokie standardy, aby zapewnić, że leśnictwo uprawiane jest w sposób przyjazny dla środowiska i korzystny społecznie. Jeśli produkt oznaczony jest symbolem FSC, oznacza to, że drewno użyte w produkcie i sam producent, spełniają wymogi Forest Stewardship Council.

Certyfikat FSC uważany jest za „złoty standard” dla drewna, pozyskiwanego z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, korzystny społecznie, przyjazny dla środowiska i opłacalny ekonomicznie. Dodatkowo, FSC eliminuje wylesianie, degradację lasów oraz nielegalne pozyskiwanie drewna na certyfikowanych obszarach, co jest niezwykle ważne dla naszego środowiska.