Międzynarodowy standard BRC Food dotyczy branży spożywczej. Na wszystkich przedsiębiorców, zajmujących się produkcją żywności, nakłada obowiązek stosowania się do wytycznych określonych przez British Retail Consortium. Zalecenia dotyczą wszystkich działań w sektorze spożywczym: od produkcji i dystrybucji, przez strategię marketingową, aż po sprzedaż.

Dla kogo jest standard BRC?

Wśród przedsiębiorców zobligowanych do wprowadzenia standardu BRC Food znajdują się przede wszystkim właściciele firm produkujących żywność. To właśnie na nich kładzie się największy nacisk związany z dostarczaniem produktów spożywczych wysokiej jakości. Zanim takie artykuły trafią na półki sklepowe, poddawane są starannym inspekcjom jakościowym, dzięki którym konsument otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa. Szczególną grupą, której dotyczy omawiany standard są firmy, które dostarczają artykuły żywnościowe własnych marek ich klientów (tzw. private label).

Co obejmują wymagania standardu BRC?

Skrótowo rzecz ujmując, BRC reguluje najważniejsze aspekty, związane z wytwarzaniem, przetwórstwem i sprzedażą artykułów spożywczych. Jego regulacje odnoszą się do warunków, w jakich produkowana oraz przechowywana jest żywność. Dokładnie określa on higienę wokół procesów produkcji: mycie i dezynfekowanie, zabezpieczanie. Nakłada na firmy obowiązek stałej kontroli zarówno wykonywanych czynności, jak i produktów, będących efektem tych działań. Zwraca uwagę na konieczność umiejętnego zarządzania ryzykiem w procesie produkcyjnym oraz podkreśla rolę górnych szczebli organizacji w kreowaniu zaangażowania w przestrzeganie zasad. Aby ubiegać się o certyfikat BRC, uprzednio należy między innymi: opracować plan HACCP (przeanalizować zagrożenia i krytyczne punkty kontroli), sporządzić szczegółową dokumentację, przygotować plan nadzorowania procesów i wyrobów, opracować zasady higieny oraz pakowania produktów, odpowiednio przeszkolić personel z zakresu stosowania wytyczonych norm. Standard BRC Food integruje wymagania zawarte w normach serii ISO 9000, w systemie HACCP oraz GMP/GHP, definiując równocześnie szczegółowe wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewniać bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu finalnego. Obecnie obowiązuje wersja 8 Standardu BRC. Certyfikacja zgodnie z wydaniem 8 rozpocznie się od 1 lutego 2019 r.

Zagadnienia, na których skoncentrowano się w najnowszym wydaniu BRC Food 8 to m.in.:

  • zachęcanie firm do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów,
  • rozszerzenie wymagań dotyczących monitorowania środowiska produkcyjnego (np. czystości powietrza w halach produkcyjnych) w celu odzwierciedlenia rosnącego znaczenia tej techniki,
  • zachęcanie firm do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności,
  • ułatwienie zrozumienia wymagań dotyczących stref produkcyjnych wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i stref niechłodzonych, wymagających wysokiej ostrożności,
  • zapewnienie większej jasności wymagań dla zakładów produkujących karmę dla zwierząt.

Wdrożenie standardu

BRC jest standardem międzynarodowym, co oznacza, że jego wdrożenie otwiera marce możliwość eksploatacji rynków światowych. Wobec tego faktu coraz więcej firm decyduje się na podjęcie kroków w celu otrzymania odpowiedniego atestu. Posiadanie przez firmę tego renomowanego certyfikatu czyni ją godną zaufania i może przyczynić się do wzrostu zainteresowania oferowanymi przez nią produktami. W zastosowaniu standardu BRC w przedsiębiorstwie pomagają nasi konsultanci, oferując stosowne szkolenia i kompleksową usługę wdrożenia. Zapraszamy także na szkolenia z zakresu zmian w nowym wydaniu Standardu BRC Food 8.