Normy zharmonizowane to opracowane przez europejskie organizacje (CEN, CENELEC, ETSI) normy zawierające kluczowe wymagania dyrektyw i rozporządzeń Nowego Podejścia, które ułatwiają zapewnienie zgodności z przepisami zasadniczymi. Co do zasady normy te są publikowane w oficjalnych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej i powstają w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwami członkowskimi. W Polsce natomiast normy zharmonizowane są zamieszczane w Monitorze Polskim, jako obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Stosowanie norm zharmonizowanych niesie ze sobą wiele korzyści. Są one zalecane przede wszystkim ze względu na to, że stanowią one jeden z najprostszych oraz najskuteczniejszych sposobów na wykazanie zgodności danego wyrobu z wymaganiami zawartymi w obowiązujących dyrektywach i rozporządzeniach. Producenci korzystający z norm zharmonizowanych muszą jednak nie tylko zapewnić zgodność wyrobu z normą, ale również szczegółowo uzasadnić i udokumentować tego typu zgodność.

Posiadanie wiedzy na temat wytycznych zawartych w normach zharmonizowanych może być także bardzo przydatne w sytuacji, gdy jako producent rezygnujemy z ich stosowania. Należy bowiem pamiętać, że normy te nie stanowią części obowiązującego prawa europejskiego, a są jedynie ogłaszane w celach informacyjnych. Innymi słowy oznacza to, że ich stosowanie jest dobrowolne.