Czym jest Food Defence?

Food Defence to system ochrony żywności, którego celem jest wprowadzenie środków zmniejszających szanse na celowe zanieczyszczenie za pomocą różnych chemikaliów, czynników biologicznych lub innych szkodliwych substancji przez osoby trzecie. Środki te mogą obejmować materiały, które nie są rutynowo badane w produktach spożywczych. Umyślne działania na ogół zdarzają się rzadko, mogą być również bardzo trudne do wykrycia i przewidzenia.

Ochrona żywności a bezpieczeństwo żywności

Ochrona żywności to nie to samo co bezpieczeństwo żywności. Dziedzina, jaką jest bezpieczeństwo żywności, zajmuje się przypadkowym skażeniem produktów spożywczych podczas przechowywania i transportu, koncentrując się na zagrożeniach biologicznych, chemicznych czy fizycznych. Główne rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności to drobnoustroje, chemikalia i ciała obce. Produkty mogą zostać zanieczyszczone nimi poprzez zaniedbanie.

Food Defence – jak to działa?

Food Defence zapobiega modyfikowaniu składu produktów w celach ekonomicznych lub po prostu w celu wyrządzenia szkody konsumentowi czy firmie. Wdrożenie planu Food Defence jest zbliżone do HACCP. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu zastosowania systemu, np. rodzaju produktu wchodzącego do łańcucha procesu i środowiska, w którym działa. Po drugie, wrażliwość firmy musi zostać oceniona poprzez identyfikację jej punktów krytycznych i zastosowanie oceny w celu wyróżnienia najbardziej problematycznych. Trzecia część to wdrożenie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka złośliwych działań – środków nadzwyczajnych, kontroli lub monitorowania.

Plan ochrony w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Plan ochrony żywności pomaga określić kroki, które można podjąć, aby zminimalizować ryzyko, że produkty żywnościowe w Twoim zakładzie zostaną celowo skażone lub zmodyfikowane. Głównym celem planu jest przede wszystkim zwiększenie gotowości, ponieważ okazuje się on szczególnie pomocny w nagłych wypadkach.

W czasie kryzysu, gdy stres osiąga bardzo wysoki poziom, a czas reakcji jest na wagę złota, udokumentowany zestaw procedur poprawia zdolność szybkiego reagowania. Plan ochrony żywności pomoże w takich momentach utrzymać bezpieczne środowisko pracy dla pracowników, zapewnić bezpieczny produkt dla klientów końcowych oraz ochronić wizerunek firmy.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma podejścia i planu, który będzie uniwersalny i sprawdzi się we wszystkich przedsiębiorstwach. Każda firma powinna mieć indywidualny, niemal szyty na miarę plan ochrony żywności. Chętnie pomożemy go opracować – https://www.iso-konsulting.pl/certyfikat-brc/.