Obecne podejście do systemu zarządzania jakością opiera się na zasadach określonych na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk oraz podejścia liderów w wyżej wymienionej dziedzinie. W 2000 roku wyznaczono osiem zasad, które po nieznacznych modyfikacjach w 2015 roku stanowią podstawę wdrożenia systemu zarządzania jakością i są włączone do standardów ISO 9000 i ISO 9001. Jedną z tych zasad jest właśnie przywództwo.

Dlaczego przywództwo ma wpływ na zarządzanie jakością?

Przywództwo prowadzi menedżerów do działania, dawania przykładu pozostałym pracownikom, zrozumienia i elastycznych reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Powinni oni mieć na uwadze uwzględnianie potrzeb innych, w tym klientów, dostawców oraz lokalnych społeczności. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie jasnych wizji przyszłości organizacji, ustalenie wartości, wyznaczenie ról w przedsiębiorstwie, a także zapewnienie personelowi niezbędnych zasobów i swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących działań w ramach organizacji.

Przywództwo w dziedzinie zarządzania jakością jest warunkiem wstępnym wdrożenia tej metody zarządzania do organizacji. Przywódcy zapewniają jedność celu, a jednocześnie określają kierunek organizacji. W związku z tym odpowiedzialność przywódców polega na tworzeniu i utrzymywaniu wewnętrznego środowiska. W tym środowisku pracownicy mogą w pełni angażować się w osiąganie celów i skupić swoją uwagę na dokładnym wykonywaniu pracy. Dlatego też dobre przywództwo jest niezbędne dla poprawy jakości w całej organizacji jako wiodąca siła, która nie tylko wyznacza cele, ale również pomaga współpracownikom realizować je. To, w jaki sposób liderzy organizują i kierują przedsiębiorstwem oraz jak zachowują się w firmie, są kluczowymi elementami sukcesu skutecznego procesu zarządzania jakością.

Jak poprawić zarządzanie jakością z poziomu lidera?

  • bądź proaktywny i dawaj przykład – zamiast dyktować, prawdziwi liderzy prowadzą swój zespół w sposób aktywny w realizacji i śledzeniu działań;
  • zrozum wahania w otoczeniu zewnętrznym i reaguj na nie – otoczenie zewnętrzne organizacji jest równie ważne, jak środowisko wewnętrzne, dlatego liderzy muszą w pełni je zrozumieć i poprawnie reagować na liczne zmiany;
  • zastanów się nad potrzebami wszystkich interesariuszy – od klientów końcowych po właścicieli, pracowników, dostawców, lokalne społeczności – wszyscy są pewnego rodzaju udziałowcami, stanowiącymi istotną część procesu zarządzania jakością. Mogą oni znacząco wpłynąć na sukces organizacji, dlatego tak ważne jest porozumienie z przywódczego punktu widzenia.

Jakie błędy najczęściej popełniają liderzy rozważający wdrożenie certyfikatów systemów zarządzania jakością?

Brak motywowania i doceniania pracowników

Nie każdy przywódca i manager odpowiedzialny za organizację ma świadomość, iż pracownicy wszystkich szczebli firmy są jej najistotniejszą składową. Brak świadomości w tej sprawie jest dużym błędem i sprawia, że część pracowników nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania, gdyż nie są oni do tego motywowani przez kierownictwo. Lider powinien mieć jasno określoną wizję, którą potrafi w umiejętny sposób przedstawić podwładnym. Tylko w ten sposób współpracownicy będą skłonni do jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych umiejętności. Nie jest tajemnicą, że najlepiej pracują Ci pracownicy, którzy widzą sens podejmowanych działań, są motywowani na różne sposoby, nie tylko poprzez podniesienie wynagrodzenia, premie, ale też np. dzięki delegowaniu na szkolenia. Warto pamiętać, że osiągnięcie sukcesu w zarządzaniu jakością zależy w ogromnym stopniu od pracowników i stylu zarządzania kadry kierowniczej.

Brak podejścia procesowego w zarządzaniu i podnoszenia poprzeczki

Część przywódców zupełnie zapomina, iż zarządzanie zasobami i dążenie do realizacji obranych celów to nieustanny proces, który wymaga ciągłych modyfikacji, udoskonalania w celu osiągnięcia optymalnych na daną chwilę rezultatów. Dużym błędem jest brak myślenia procesowego w zarządzaniu, szukanie dróg na skróty. Pamiętajmy, że tylko permanentnie ulepszanie przynosi firmie stały sukces i mocną oraz stabilną pozycję na rynku. Podnoszenie poprzeczki odnosi się zarówno do przywódcy, jak również do członków zespołu.

Brak osobistego zaangażowania lidera

Innym często spotykanym błędem jest brak osobistego zaangażowania we wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Lider musi dawać przykład z góry, tylko wtedy może pozytywnie wpływać na współpracowników i zachęcać ich do wspierania wdrożenia i rozwoju systemu zarządzania jakością w firmie.

Podsumowując, systemy zarządzania jakością wymagają od liderów konkretnych umiejętności przywódczych, świadomego działania, odpowiedzialnego tworzenia i utrzymywania środowiska wewnętrznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwościami, jakie niosą ze sobą poprawnie wdrożone i ulepszane systemy zarządzania, zachęcamy serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy wsparcia w zakresie projektowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie i podzielimy się swoją wiedzą w tej dziedzinie.