Obecne podejście do systemu zarządzania jakością opiera się na zasadach określonych na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk oraz podejścia liderów w wyżej wymienionej dziedzinie. W 2000 roku wyznaczono osiem zasad, które po nieznacznych modyfikacjach w 2015 roku stanowią podstawę wdrożenia systemu zarządzania jakością i są włączone do standardów ISO 9000 i ISO 9001. Jedną z tych zasad jest właśnie przywództwo.

Dlaczego przywództwo ma wpływ na zarządzanie jakością?

Przywództwo prowadzi menedżerów do działania, dawania przykładu pozostałym pracownikom, zrozumienia i elastycznych reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu. Powinni oni mieć na uwadze uwzględnianie potrzeb innych, w tym klientów, dostawców oraz lokalnych społeczności. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie jasnych wizji przyszłości organizacji, ustalenie wartości, wyznaczenie ról w przedsiębiorstwie, a także zapewnienie personelowi niezbędnych zasobów i swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących działań w ramach organizacji.

Przywództwo w dziedzinie zarządzania jakością jest warunkiem wstępnym wdrożenia tej metody zarządzania do organizacji. Przywódcy zapewniają jedność celu, a jednocześnie określają kierunek organizacji. W związku z tym odpowiedzialność przywódców polega na tworzeniu i utrzymywaniu wewnętrznego środowiska. W tym środowisku pracownicy mogą w pełni angażować się w osiąganie celów i skupić swoją uwagę na dokładnym wykonywaniu pracy. Dlatego też dobre przywództwo jest niezbędne dla poprawy jakości w całej organizacji jako wiodąca siła, która nie tylko wyznacza cele, ale również pomaga współpracownikom realizować je. To, w jaki sposób liderzy organizują i kierują przedsiębiorstwem oraz jak zachowują się w firmie, są kluczowymi elementami sukcesu skutecznego procesu zarządzania jakością.

Jak poprawić zarządzanie jakością z poziomu lidera?

  • bądź proaktywny i dawaj przykład – zamiast dyktować, prawdziwi liderzy prowadzą swój zespół w sposób aktywny w realizacji i śledzeniu działań;
  • zrozum wahania w otoczeniu zewnętrznym i reaguj na nie – otoczenie zewnętrzne organizacji jest równie ważne jak środowisko wewnętrzne, dlatego liderzy muszą w pełni je zrozumieć i poprawnie reagować na liczne zmiany;
  • zastanów się nad potrzebami wszystkich interesariuszy – od klientów końcowych po właścicieli, pracowników, dostawców, lokalne społeczności – wszyscy są pewnego rodzaju udziałowcami, stanowiącymi istotną część procesu zarządzania jakością. Mogą oni znacząco wpłynąć na sukces organizacji, dlatego tak ważne jest porozumienie z przywódczego punktu widzenia.