Jakość to jedna z podstawowych kategorii określająca właściwości przedmiotu, jest ona gwarancją spełnienia walorów użytkowych i rynkowych przedmiotu.

Jak powstają normy jakościowe

Normy jakościowe wprowadzane są dla poszczególnych kategorii towarów, usług, technologii. Pozwalają one na standaryzację w obrębie poszczególnych branż lub charakterystycznych działań (np. BHP).

Ich głównym celem jest realizacja społecznych aspektów użyteczności przedmiotów poprzez określenie ich funkcjonalności, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania, niezawodności i praktyczności (normy technologiczne).

Druga grupa to normy handlowe, które określają takie cechy jak ekskluzywność, estetyka, cena.

Normy jakościowe opracowywane są przez wyspecjalizowane organizacje normalizujące. Mogą mieć one charakter międzynarodowy (ISO), regionalny (Europejski Komitet Normalizacji) lub krajowy (Polski Komitet Normalizacji). Opracowywane przez nie normy bazują na wymaganiach jakości określonych w normie ISO 9001. Czasami zdarza się tak, że norma opracowana dla danej branży w jednym kraju przyjmowana jest przez jednostki organizacyjne w innych państwach (HQC).

Trzeba pamiętać, że normy nie są dane raz na zawsze. Nieustanne doskonalenie procesów zarządzania powoduje, że wytyczne norm są okresowo aktualizowane.

Poznaj naszą ofertę wdrożenia systemu ISO.