Polityka jakości firmy stanowi formalną i ogólna deklarację firmy dotyczącą tego, jak zamierza ona traktować przyszłe kwestie związane z zarządzaniem jakością. Jest to także pewnego rodzaju wyznacznik określający kierunek, w którym dana firma chce zmierzać. Obecnie międzynarodową normą określającą wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, jest norma ISO 9001. Stanowi ona akceptowany wszędzie na świecie standard funkcjonowania firmy, dzięki któremu można osiągnąć pożądaną pozycję zarówno w odniesieniu do klientów, jak i konkurencji.

Posiadając certyfikowany i zgodny z normą ISO 9001 system zarządzania jakością można nie tylko skutecznie zwiększyć szansę zdobycia nowych klientów i rynków zbytu, ale również stopniowo poprawiać jakość zachodzących wewnątrz firmy procesów. Realizując przyjętą politykę jakości firmy można także podnieść poziom efektywności pracy i zadowolenia pracowników oraz zwiększyć wartość rynkową samego przedsiębiorstwa.

Polityka jakości firmy powinna dotyczyć tego, co należy do zasadniczego obszaru działalności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też, aby mogła spełniać swoją rolę, musi się ona odnosić do indywidualnego charakteru i założeń organizacji. Powinna być ona również wyraziście sformułowana w odniesieniu do najważniejszych zamierzeń firmy.

Podstawowym pytaniem dotyczącym polityki jakości może być kwestia znajomości tej polityki przez pracowników i zdolności przetłumaczenia jej postanowień na konkretne działania. Zadowalające odpowiedzi potwierdzają skuteczne zarządzanie organizacją, w tym szczególnie odpowiednią komunikację wewnętrzną.