Wybuch pandemii Covid-19 wywarł ogromny wpływ nie tylko na zdrowie publiczne, ale również na wszystkie etapy łańcucha dostaw w wielu branżach, także spożywczej. Chociaż konsumenci wykazują duże zapotrzebowanie na produkty o długim terminie przydatności (takie jak mąka, makarony, mleko UHT, ryż – a także na owoce z wysoką zawartością witaminy C), istnieją pewne ograniczenia, powodujące opóźnienia w transporcie. Problemy kadrowe, logistyczne czy wzrost cen, to kwestie stwarzające wyzwania dla bezpieczeństwa żywności w całej branży spożywczej.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją żywności oraz handlem detalicznym, mogą mieć obawy dotyczące jakości produktów importowanych z krajów silnie dotkniętych COVID-19. Aby zminimalizować niepokój firmy kontaktują się z dostawcami, prosząc o informacje dotyczące zgodności procesów produkcyjnych, a także o dodatkowe certyfikaty. Dostarczenie takiej dokumentacji bywa jednak utrudnione. Dlatego organizacje, które już spełniają normy bezpieczeństwa żywności (takie jak BRCGS), umożliwiają zdalne audytowanie. Audyty zdalne mogą obejmować kontrole wideo procesu produkcyjnego, wytwarzania artykułów spożywczych oraz ogólnej higieny zakładu w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie połączeń online ma na celu zagwarantowanie klientom aktualnych informacji dotyczących wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Braki zaopatrzeniowe dotyczące surowców niezbędnych w rolnictwie

Produkty rolne, które stanowią kluczowy surowiec na kolejnych etapach łańcucha dostaw żywności, mogą stać się potencjalnym źródłem problemów dla przemysłu spożywczego. Dotyczy to zwłaszcza krajów takich jak Australia, które importują z Chin podstawowe agrochemikalia i środki ochrony roślin na dużą skalę. Chiny zaś są jednym z największych producentów gotowych pestycydów oraz składników aktywnych wykorzystywanych jako baza dla różnych środków ochrony roślin. Czynniki takie jak zaburzona logistyka, spowodowana ograniczeniami ruchu, mogą prowadzić do zakłóceń w dostawach na całym świecie, co wpływa na dostępność i cenę m.in. zboża, warzyw czy owoców.

Opóźnienia w łańcuchu dostaw na całym świecie

Podczas gdy załadunek i rozładunek towarów nadal funkcjonuje dosyć sprawnie, w wielu głównych portach morskich przyjęto 14-dniowy okres kwarantanny dla statków przybywających z Chin lub przepływających przez nie. Takie opóźnienia w transporcie, skutkują dłuższym przechowywaniem, co z kolei może wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo produktów – na przykład rozwój toksyn w zbożach czy orzechach.

Ten nowy, niestandardowy krajobraz, nie jest sytuacją tymczasową. Zaburzenia w łańcuchu dostaw dyktowane dynamiczną sytuacją epidemiologiczną skutkują nowymi i stale zmieniającymi się warunkami, w jakich specjaliści ds. bezpieczeństwa żywności muszą przeprowadzać szacowanie ryzyka, wirtualne audyty i analizy obszernych danych, wspomagających podejmowanie decyzji.