IFS to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który został opracowany w 2002 roku przez organizację International Featured Standards. IFS (food standard) określa wymagania wobec producentów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów dostarczających produkty pod marką własną do dużych sieci handlowych (supermarketów, hipermarketów, dyskontów). O rosnącej popularności standardu IFS decyduje fakt, że coraz częściej jest on warunkiem (koniecznym) kwalifikowania dostawców do sieci handlowych. W poniższym wpisie przyjrzymy się wymaganiom, które kieruje pod adresem producentów żywności oraz korzyściom, jakie przynosi wdrożenie tego standardu.

Wymagania standardu IFS

Standard IFS zawiera listę 250 wymagań kierowanych do producentów żywności, które zgrupowane zostały w pięciu działach, określonych w normie filarami. Są to kolejno:

  • zaangażowanie kierownictwa – grupa wymagań dotyczących polityki firmy, jej struktury działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości obsługi klienta oraz przeglądu systemu zarządzania;
  • system zarządzania jakością – bazą dla wdrożenia standardu IFS jest posiadanie funkcjonalnego systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wraz z pełną dokumentacją;
  • zarządzanie zasobami – klasa wymagań regulująca kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży ochronnej, szkoleń dla pracowników, pomieszczeń przeznaczonych dla personelu;
  • proces produkcji – zestaw kluczowych wymagań (jednocześnie najbardziej obszerny pod względem objętości), koncentrujący się wokół zagadnień specyfikacji produktowych, procesu zakupów i pakowania, środowiska produkcyjnego i innych czynników ściśle powiązanych z produkcją;
  • pomiary, analizy i doskonalenia – w obrębie tego filaru zawarto regulacje dotyczące przeprowadzania wewnętrznych audytów, wycofywania produktów oraz działań zapobiegawczych i korygujących, mających na celu utrzymywanie wysokiej jakości wyrobów.

Korzyści z wdrożenia IFS

Wdrożenie standardu IFS podnosi prestiż producenta w oczach potencjalnych kontrahentów i otwiera mu drogę do umiędzynarodowienia działalności. Tylko producenci legitymujący się certyfikatem IFS mogą myśleć o wprowadzeniu swojej żywności do niemieckich lub holenderskich sieci handlowych (takich jak np. Kaufland, Lidl czy Auchan). Standard IFS cechuje się  zgodnością z wymaganiami klientów sieciowych oraz dużych producentów żywności. Tym samym firma, która uzyska standard IFS, prawdopodobnie nie będzie już musiała ponosić dalszych kosztów związanych z kolejnymi audytami swoich klientów. Z perspektywy dystrybutorów i sprzedawców żywności standard IFS umożliwia porównywanie między sobą dostawców i stwarza możliwość nawiązania współpracy wyłącznie z wiarygodnymi partnerami.