Nowelizacje norm ISO stanowią nieodłączny element usprawnień systemów zarządzania jakością. Są one również odpowiedzią na nieustannie pojawiające się, nowe potrzeby w świecie biznesu. Jedną z najważniejszych nowelizacji minionego roku była opublikowana 23 września 2015 r. nowa wersja normy ISO 9001:2015.

Nowa struktura normy ISO 9001:2015 przedstawia podejście nastawione przede wszystkim na efektywność procesów zachodzących w organizacji i charakteryzuje się znacznie mniejszą ilością wymogów w stosunku do dokumentowania procedur. Zwiększa ona natomiast nacisk na cele, pomiar oraz zarządzanie zmianą. Norma ISO 9001:2015 wprowadza także do systemu zarządzania jakością konieczność skupienia się na prowadzeniu analizy ryzyka, które to powinno być definiowane zarówno dla wymagań wnętrza organizacji, jak i jej otoczenia.

Nowa wersja normy skupia się przede wszystkim na wydajności organizacji. Ma ona na celu poprawę realizacji jej biznesowych i statutowych celów oraz udoskonalenie komunikacji.  Wdrożenie ISO 9001 pomaga także zwiększyć zdolność danej organizacji do dostarczania produktów i usług, które w pełni realizują potrzeby klientów. Ułatwia ona również osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu, pieniędzy i zasobów. Dodatkowo dzięki temu, że nowa norma, jaką jest ISO 9001:2015, posiada ujednoliconą strukturę z innymi normami z zakresu systemów zarządzania, można ją z powodzeniem stosować np. z wydaną w tym samym okresie normą ISO 14001:2015.