Norma ISO 14001, znana również jako System Zarządzania Środowiskowego, stanowi jeden z najczęściej stosowanych na świecie standardów, który ma na celu pomoc w usprawnieniu działań organizacji w zakresie środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Aby mieć pewność, że norma ta spełnia swoje zadanie i prawidłowo funkcjonuje w organizacjach, co kilka lat przeprowadzana jest jej aktualizacja. Ostatnią była wprowadzona 16 września 2015 roku norma ISO 14001:2015.

Nowelizacja normy ISO 14001 sprawiła, że wprowadzone zostały liczne zmiany w podejściu do systemu zarządzania środowiskiem. Wśród nich znajduje się przede wszystkim zwiększony nacisk na przywództwo. Wdrożona została odpowiedzialność kierownictwa organizacji za skuteczność systemu zarządzania, a także nałożony został obowiązek promowania zarządzania środowiskowego wśród pozostałych szczebli organizacji. Norma ISO 14001:2015 sprawia, że stosowana jest także mniejsza ilość wymogów o charakterze nakazów. Kładziony jest natomiast nacisk na cele oraz zarządzanie zmianą.

Bardzo ważną kwestię w normie ISO 14001:2015 odgrywają również zmiany związane z potrzebami i oczekiwaniami stron oraz z warunkami środowiskowymi, które mogą być bezpośrednim czynnikiem wpływającym na działanie organizacji. Wprowadzone wraz z nowelizacją zmiany koncentrują się także na zarządzaniu ryzykiem oraz na wzroście komunikacji i świadomości, które wynikają ze wspierania zarządzania środowiskowego w organizacji. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki rozszerzeniu wymagań w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także dzięki określeniu jasnych ścieżek i metod komunikacji.