BRC Global Standards, przy współpracy z liderami branży, wprowadził 6. wersję normy dotyczącej materiałów opakowaniowych. Jednak nie tylko nazwa uległa zmianie – kluczowe modyfikacje dotyczą protokołu oraz wymagań dawnego opakowania i materiałów opakowaniowych. W dzisiejszym artykule podsumowujemy zmiany, jakie zaszły w najnowszej normie BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials.

Usunięcie drugiej kategorii higieny

W piątej wersji normy BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials istniały dwie kategorie wymagań, w zależności od przeznaczenia materiału opakowaniowego. Podzielone były na higienę wysoką oraz podstawową. Usunięcie tego sztywnego podziału na dwie kategorie upraszcza korzystanie z nowego standardu. Różne poziomy higieny zostaną zastąpione podejściem opartym na ryzyku i tylko jednym zestawie wymagań. Niektóre wymagania będą jednak miały wyższy lub różny poziom higieny, który dotyczy materiałów będących w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Nowa podstawowa klauzula – działania naprawcze i zapobiegawcze

Nowa wersja standardu łączy szczegółowe wymagania dotyczące działań naprawczych i zapobiegawczych związanych z analizą przyczyn źródłowych w ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia. Podkreślane jest tutaj znaczenie rozwiązania problemów w celu wyeliminowania ryzyka ich ponownego wystąpienia i wspierania ciągłej poprawy. Jest to klauzula fundamentalna, co oznacza, że strony, które jej nie wdrożyły, nie mogą uzyskać certyfikacji.

Nacisk na jakość produktu

Materiały opakowaniowe to nie tylko standard higieny – jego zakres obejmuje zarówno bezpieczeństwo, jak i jakość produktu. Wydanie 6. kładzie jeszcze większy nacisk na jakość produktu i wyraźnie rozróżnia bezpieczeństwo i jakość. W analizie zagrożeń i ryzyka wydanie 6. dzieli zagrożenia na bezpieczeństwo produktu i wady jakości w celu poprawy środków kontroli niezbędnych do zapobiegania, eliminacji lub ograniczenia każdego produktu, powodującego zagrożenie jakości do dopuszczalnych poziomów.

Bezpieczeństwo produktu i kultura jakości

Standard w wersji 6. podkreśla znaczenie kultury w danej organizacji. Czyni to poprzez wprowadzenie nowej klauzuli. Wymaga ona od stron stworzenia, wykonania i przeglądu planu działania w celu poprawy bezpieczeństwa produktów i kultury jakości. Nie oznacza to, że audytor oceni kulturę organizacji, ale raczej przeanalizuje wysiłki włożone w udokumentowanie stanu kultury organizacyjnej i kroki, które należy podjąć, aby ją poprawić.

Aby pomyślnie przebrnąć przez proces wdrożenia standardu w jego najnowszej wersji, zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą – https://www.iso-konsulting.pl/certyfikat-brc/.