Każdego dnia prawie 8 tysięcy osób umiera z powodu wypadków i chorób związanych z pracą zawodową. Obciążenie dotyczące niebezpieczeństwa w zakładzie pracy jest znaczące, zarówno dla pracodawców, jak i całej gospodarki. Skutkiem zaniedbania zasad BHP są straty wydajnościowe pracowników – ich wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, nieobecności w pracy czy liczba rosnących składek ubezpieczeniowych i zwolnień lekarskich.

Aby rozwiązać ten narastający problem, opracowano nową normę 45001, związaną z systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Są to wymagania, które mają pomóc organizacjom w poprawie bezpieczeństwa pracowników, zmniejszeniu ryzyka i stworzeniu lepszych warunków w miejscu pracy.

ISO 45001:2018 – dla zwiększenia bezpieczeństwa

Norma ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018 roku przez komitet ekspertów ds. BHP – International Organization for Standardization (ISO), w nawiązaniu do istniejących już standardów, takich jak ISO 14001 czy ISO 9001. ISO 45001:2018 definiuje wytyczne związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Standard wytycza wskazówki umożliwiające organizacjom wdrożenie bezpiecznych dla pracowników miejsc pracy wraz z panującą w nich zdrową atmosferą, zapobiegając tym samym urazom i chorobom związanych z zatrudnieniem.

ISO 45001:2018 pomaga organizacji osiągnąć powzięte cele własnego systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP skuteczne metody systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmują:

  • pomoc organizacjom każdej wielkości w zapewnieniu bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia warunków pracy, zapobiegając tym samym urazom i chorobom związanym z wykonywanym zajęciem;
  • pomoc firmom w poprawie wyników związanych z BHP;
  • pomoc w opracowaniu i wdrożeniu polityki i celów BHP;
  • uwzględnienie kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań pracowników i innych osób.

Gdzie znajduje zastosowanie norma ISO 45001:2018?

Norma ISO 45001: 2018 znajdzie zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej skali, typu i formy działalności. System norm związanych z zarządzaniem BHP ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zminimalizowanie i wyeliminowanie wszelkich zagrożeń. Wdrożenie normy ISO 45001 zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami na całym świecie. Wszystkie podjęte działania związane z normą ISO 45001 czynią z organizacji bezpieczne miejsce pracy, co z kolei przekłada się na wiele dodatkowych korzyści – od obniżenia kosztów ubezpieczenia po poprawę wydajności pracowników.