Dla firm i organizacji dowolnego rodzaju, które potrzebują praktycznych narzędzi do zarządzania swoimi obowiązkami w zakresie ochrony środowiska, została stworzona rodzina norm ISO 14000. Uzyskując certyfikat ISO 14001, twoja organizacja może zapewnić interesariuszy, że system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie spełnia międzynarodowe normy środowiskowe specyficzne dla branży.

ISO w służbie ekologii – dla kogo przeznaczone są normy z rodziny ISO 14000?

ISO 14001 określa kryteria systemu zarządzania środowiskowego i może być certyfikowany. Przedstawia ramy, które firma lub organizacja mogą zastosować, aby stworzyć skuteczny system zarządzania środowiskowego. Zaprojektowany dla każdego rodzaju organizacji, niezależnie od działalności lub sektora, może zapewnić zarząd firmy i pracowników, a także zewnętrznych interesariuszy, że wpływ na środowisko jest regularnie mierzony i poprawiany.

Co obejmują standardy w rodzinie ISO 14000?

Rodzina norm ISO 14000 została opracowana przez Komitet Techniczny i jego podkomitety. Pełna lista opublikowanych norm z serii znajduje się w katalogu norm. ISO 14001 zawiera wymagania wraz z wytycznymi użytkowania, które dotyczą systemów środowiskowych. Inne standardy w rodzinie koncentrują się na konkretnych podejściach, takich jak audyty, komunikacja, oznakowanie i analiza cyklu życia, a także wyzwania środowiskowe, takie jak zmiany klimatu.

Zasady ISO 14001

Stosowanie ISO 14001 nie jest obowiązkiem prawnym i podobnie jak wszystkie normy ustanowione przez ISO, przyjęcie jej jest dobrowolne. Niemniej jednak, mimo że nie jest to obowiązkowe, nakłada zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska i przyszłych zmian dla tych, którzy je przestrzegają. Podstawową zasadą norm ISO jest poszukiwanie ciągłego doskonalenia w kolejnych cyklach, zgodnie z czteroetapowym procesem cyklu Deminga (PDCA): planować, robić, sprawdzać, działać.

Jakie są zalety ISO 14001:2015?

Stosowanie ISO 14001:2015 ma wiele zalet dla organizacji posiadających systemy zarządzania środowiskowego. Organizacje i firmy stwierdzają, że stosowanie standardu pomaga im:

  • poprawić efektywność wykorzystania zasobów,
  • zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów,
  • obniżać koszty,
  • zyskać przewagę konkurencyjną w projektowaniu łańcucha dostaw – zwiększać możliwości biznesowe,
  • spełniać zobowiązania prawne,
  • zwiększać zaufanie interesariuszy i klientów,
  • poprawić ogólny wpływ na środowisko,
  • konsekwentnie zarządzać obowiązkami środowiskowymi.

Jakie branże wdrażają ISO 14001:2015?

Każda duża i mała firma – przemysłowa, produkcyjna, usługowa lub związana z handlem – ma znaczący wpływ na środowisko. Dlatego wszystkie przedsiębiorstwa mogą starać się o certyfikat ISO 14001, bez względu na wielkość czy rodzaj działalności.