Przedsiębiorstwa nie istnieją w próżni. Każda organizacja osadzona jest w szerszej sieci systemów społecznych, politycznych i środowiskowych – od małych, lokalnych firm, aż po rozbudowane, globalne korporacje. Dlatego też w środowisku biznesowym mówi się o tym, że zrównoważony rozwój nie jest programem czy inicjatywą, a efektem dobrego zarządzania. To stwierdzenie zaś uznaje związek między organizacją a dobrobytem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym społeczności, w której działa. Relacja przedsiębiorstwa ze społeczeństwem i otoczeniem, w którym prowadzona jest działalność, to kluczowy czynnik w zdolności do odniesienia sukcesu i rozwoju.

ISO 26000 to zbiór zasad dla firm i organizacji, które wykorzystują je do kierowania ich w kierunku społecznie odpowiedzialnych. Aby skutecznie przyczynić się do wzajemnie wspierających się społeczeństw i środowisk, firmy muszą egzekwować zasady etycznego oraz przejrzystego zachowania.

Czym jest ISO 26000?

ISO 26000 to standard, który określa zbiór zasad przewodnich dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy zauważyć, że ISO 26000 ma na celu dostarczenie wskazówek, a nie szczegółowych wymagań. ISO 26000 jest dobrowolny i nie może być certyfikowany. Jego głównym celem jest pomoc organizacjom w zrozumieniu i jasnym zdefiniowaniu, co oznacza dla nich odpowiedzialność społeczna oraz zaoferowanie wytycznych pomagających we wdrażaniu zasad, najlepszych praktyk i możliwych do wdrożenia rozwiązań.

Norma ISO 26000 skierowana jest do wszystkich organizacji, niezależnie od lokalizacji, rodzaju działalności czy wielkości. Zachęcając firmy i organizacje do poważnego traktowania odpowiedzialności społecznej, ISO 26000 pomaga przyczyniać się do globalnego, zrównoważonego rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu z normą ISO 26000 – zalety dla organizacji

Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dobre wyniki organizacyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej mogą mieć pozytywny wpływ na:

  • HR, ponieważ CSR przyciąga i zatrzymuje pracowników, klientów oraz kontrahentów;
  • marketing i zaangażowanie klientów, ponieważ poprawia reputację marki;
  • zwiększenie zaangażowania pracowników w życie firmy;
  • relacje z interesariuszami, takimi jak samorządy, media, inne firmy i społeczności oraz ich postrzeganie wyników i zobowiązań organizacji.

Norma ISO 26000 i certyfikacja

Jak wspominaliśmy wyżej, ISO 26000 to zestaw zaleceń, których celem jest pomoc organizacjom w przeglądzie i planowaniu strategii odpowiedzialności społecznej oraz przełożenie ich zasad, a także celów na skuteczne działania. W przeciwieństwie do innych dobrze znanych norm ISO, ISO 26000 nie oferuje certyfikacji, a zamiast tego działa jako podstawa do refleksji i podjęcia działań. Oznacza to, że zapewnia przedsiębiorstwom wytyczne, wskazując metody definiowania i działania w społecznie odpowiedzialny sposób, ale nie określa konkretnych celów, które należy osiągnąć.