Jeśli zajmujesz się działalnością restauracyjną lub obsługą żywności, na pewno znasz system HACCP. Wiesz również, że jest to proces zaprojektowany w celu zapobiegania zagrożeniom w obiektach gastronomicznych, którego celem stało się kontrolowanie najbardziej krytycznych obszarów produkcji żywności. Masz również świadomość, że nawet pojedynczy incydent związany z żywnością może spowodować nieodwracalne konsekwencje dla Twojej firmy. Dlatego bezpieczeństwo powinno być zawsze najwyższym priorytetem. Na co więc zwracać szczególną uwagę? Jakie zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności są najczęściej spotykane i w jaki sposób się przed nimi chronić?

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Istnieją trzy podstawowe kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, które należy mieć na uwadze. Są to:

  • zagrożenia biologiczne
  • zagrożenia chemiczne
  • zagrożenia fizyczne

Zrozumienie ryzyka związanego z każdym z nich może radykalnie zmniejszyć możliwość wystąpienia chorób przenoszonych przez żywność. Każdy posiada również unikalne cechy, jednak można ich uniknąć poprzez właściwe zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia biologiczne charakteryzują się zanieczyszczeniem żywności przez mikroorganizmy. Te niezwykle małe organizmy znajdujące się w powietrzu, żywności, wodzie, na zwierzętach i ludzkim ciele nie są z natury niebezpieczne. Wręcz przeciwnie – wiele z nich zapewnia korzyści naszemu funkcjonowaniu. Mimo to, w żywności mogą rozwinąć się choroby, jeśli przedostaną się do niej szkodliwe mikroorganizmy, a następnie żywność ta zostanie spożyta przez konsumenta. Istnieje kilka rodzajów mikroorganizmów, z których każdy może negatywnie wpływać na zdrowie, są to m.in. bakterie, wirusy i pasożyty. Jest wiele czynników wpływających na niebezpieczny wzrost mikroorganizmów, najbardziej sprzyjającym z nich są wilgotne środowiska, w których panuje wysoka temperatura.

Zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne identyfikowane są przez obecność szkodliwych substancji, które można znaleźć w żywności naturalnie lub przypadkowo dodanych podczas przetwarzania. Niektóre zagrożenia chemiczne obejmują naturalnie występujące chemikalia takie jak mykotoksyny, celowo dodane chemikalia, w tym konserwujący azotan sodu i niezamierzone chemikalia przenikające do żywności, takie jak pestycydy.

Aby zapobiec zagrożeniom biologicznym i chemicznym, należy wprowadzić odpowiednie procedury czyszczenia oraz wymagania sanitarne. Niezbędne również okazuje się szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania ścisłych wytycznych.

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia fizyczne to wszelkie ciała obce znajdujące się w produktach spożywczych. Mogą być to niebezpieczne dla zdrowia i życia odłamki szkła, metalu czy biżuteria. Zapobieganie zagrożeniom fizycznym koncentruje się przede wszystkim na dokładnej kontroli żywności i ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa żywności.

O tym, jak wdrożyć systemy bezpieczeństwa i kontroli jakości w swoim przedsiębiorstwie, można dowiedzieć się, współpracując z Grupą Doradczą Qualitas – https://www.iso-konsulting.pl/certyfikat-brc/.