Lean Managment jest jedną z koncepcji zarządzania organizacją; termin ten został po raz pierwszy użyty w 1988 roku. Składają się na niego model biznesowy, a także zbiór pewnych metod, które pomagają uzyskać wysoką jakość, przy utrzymaniu niskich cen oraz terminowości.

Termin „Lean” po raz pierwszy został użyty przez Johna Krafcika w artykule umieszczonym w „Sloan Managment Review”. Pojęcie zyskało popularność dzięki grupie naukowców z Instytutu Technologii z Massachusetts. Prowadzili oni międzynarodowy program badawczy dotyczący sektora motoryzacyjnego – badane były nakłady poniesione przez przedsiębiorstwa z Europy, Ameryki i Japonii oraz osiągnięte przez nie wyniki. Najlepsze rezultaty osiągnęła japońska Toyota. System tej firmy, określony jako „lean manufacturing” opierał się na ograniczeniu urządzeń, pracy i czasu, przy dostarczeniu produktu jak najlepszej jakości. System ten powstał na podstawie pomysłu Henry’ego Forda, który w 1913 roku wprowadził w swojej fabryce taśmowy montaż samochodu.

Na czym polega Lean Managment?

Podstawą Lean Managment jest maksymalizacja wartości produktu praz minimalizacja wysiłku i strat. W efekcie ma powstać produkt, który w jak największym stopniu zadowoli klienta. Jednocześnie dąży się do ograniczenia strat. Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest skupienie się przede wszystkim na przepływie produktów oraz usług.

Lean Managment opiera się na procesie myślowym złożonym z 5 etapów. Pierwszą kwestią jest pytanie o wartość produktów dla klienta. Następnie powinna nastąpić identyfikacja poszczególnych etapów oraz eliminacja faz, które nie mają wpływu na wartość końcową produktów. Dane etapy należy następnie uszeregować, aby usprawnić proces. Kolejnym elementem procesu myślowego jest tak zwany system ssący, czyli dostarczanie klientowi produktu w odpowiedniej ilości i we właściwym czasie – wyklucza to na przykład robienie zapasów. Bardzo ważne jest dążenie do perfekcji, zgodne z filozofią Kaizen, i ciągłe udoskonalenie produktu.

Bardzo ważnym aspektem Lean Managment jest dążenie do likwidowania marnotrawstwa. Celem jest eliminacja wszelkich czynników, które wpływają na wzrost kosztów bez wpływu na wartość. Do takich kwestii należą produkowanie zbyt dużej ilości produktów, zła organizacja pracy, długie okresy bezruchu, niekonieczny transport, magazynowanie produktów, zbyt duża obróbka oraz wady poszczególnych elementów procesu.

W koncepcji Lean Managment stosowane są różne narzędzia. Najważniejszym z nich jest VSM, czyli Value Stream Mapping. Jest to Mapowanie Strumienia Wartości, które służy do zbierania informacji dotyczących przepływu elementów w procesie.