Księga Jakości to dokument stanowiący źródło informacji na temat systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Jest on pewnego rodzaju przewodnikiem po systemie jakości, zawierającym politykę jakości oraz wszelkie istotne procedury. Księga Jakości nie tylko pomaga w nadzorze nad działaniami związanymi z jakością, ale również może stanowić niezwykle przydatny podręcznik, dzięki któremu pracownicy mogą zdobyć wiedzę w zakresie wymagań jakości i wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Dlatego pomimo, że obecnie obowiązująca norma ISO 9001:2015 nie wymaga opracowania Księgi Jakości, zachęcamy do tworzenia jej w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

Co zawiera Księga Jakości?

Co do zasady Księga Jakości powinna zawierać informacje na temat zakresu systemu zarządzania jakością oraz wszystkich przypadków, gdy norma ISO 9001 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwie wraz z uzasadnieniem takich sytuacji. W księdze tej mogą się również znaleźć udokumentowane procedury systemu zarządzania jakością lub powołanie się na nie, a także opis wzajemnego oddziaływania między procesami. W Księdze Jakości będzie można również znaleźć liczne informacje, których nie wymaga norma ISO 9001. Są nimi między innymi dane dotyczące rozmiarów organizacji, historia firmy, a także wykorzystane w Księdze definicje i terminy.

Jak przygotować Księgę Jakości?

Obecnie istnieje wiele różnych możliwości dotyczących przygotowania zawartości Księgi Jakości. Wskazane jest jednak to, aby podzielić ją na odrębne rozdziały, dzięki którym możliwe będzie nie tylko rozpoznanie procesów w sposób, w jaki widzi to norma, ale również wykazanie zdolności do zarządzania opisywanymi w Księdze wymaganiami.