Księga Jakości to dokument stanowiący źródło informacji na temat systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Jest on pewnego rodzaju przewodnikiem po systemie jakości, zawierającym politykę jakości oraz wszelkie istotne procedury. Księga Jakości nie tylko pomaga w nadzorze nad działaniami związanymi z jakością, ale również może stanowić niezwykle przydatny podręcznik, dzięki któremu pracownicy mogą zdobyć wiedzę w zakresie wymagań jakości i wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Dlatego pomimo, że obecnie obowiązująca norma ISO 9001:2015 nie wymaga opracowania Księgi Jakości, zachęcamy do tworzenia jej w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

Co do zasady Księga Jakości powinna zawierać informacje na temat zakresu systemu zarządzania jakością oraz wszystkich przypadków, gdy norma ISO 9001 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwie wraz z uzasadnieniem takich sytuacji. W księdze tej mogą się również znaleźć udokumentowane procedury systemu zarządzania jakością lub powołanie się na nie, a także opis wzajemnego oddziaływania między procesami. W Księdze Jakości będzie można również znaleźć liczne informacje, których nie wymaga norma ISO 9001. Są nimi między innymi dane dotyczące rozmiarów organizacji, historia firmy, a także wykorzystane w Księdze definicje i terminy.

Obecnie istnieje wiele różnych możliwości dotyczących przygotowania zawartości Księgi Jakości. Wskazane jest jednak to, aby podzielić ją na odrębne rozdziały, dzięki którym możliwe będzie nie tylko rozpoznanie procesów w sposób, w jaki widzi to norma, ale również wykazanie zdolności do zarządzania opisywanymi w Księdze wymaganiami.