Branża e-commerce to gałąź gospodarki warta obecnie miliardy złotych. Jej podstawą są: łatwość i szybkość zakupu różnorodnych produktów, wygoda oraz konkurencyjna cena.

Wszystko – od zakupów po przetwarzanie transakcji finansowych – odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, a zapewnienie satysfakcji z wysokiej jakości produktów jest podstawą przetrwania firmy na bezwzględnym rynku. Jednak czy wspomnianą jakość produktów w sklepie internetowym można kontrolować? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Czym jest zapewnienie jakości produktów w sprzedaży internetowej?

Zapewnienie jakości jest procesem gwarantującym wyższą wydajność, funkcjonalność i użyteczność określonego systemu. Jego głównym celem jest zapobieganie defektom produktów oraz dostarczanie klientom tych o jak najwyższej jakości, zgodnie z wymaganiami. Podsumowując: jakość usług i produktów jest ważnym elementem każdej firmy e-commerce, której zależy na odniesieniu sukcesu i wysokich obrotach.

Kto może kontrolować jakość produktów w sklepie internetowym?

W Polsce istnieje specjalny organ zajmujący się kontrolą jakości produktów – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych – to Państwowa Inspekcja Handlowa. Jej nadrzędnym celem jest ochrona interesów konsumentów, a także interesów państwa. Z kontroli zwolnione są m.in. przedsiębiorstwa:

  • wytwarzające energię,
  • produkujące paliwa,
  • działające na terenach zamkniętych, gdzie nadzór nad sklepami pełniony jest przez ministrów,
  • zajmujące się pośrednictwem finansowym,
  • sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Co kontroluje Państwowa Inspekcja Handlowa?

Państwowa Inspekcja Handlowa ma za zadanie badać, czy prawa konsumentów nie są w żaden sposób łamane oraz czy produkty oferowane przez sklep nie są potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa.

Kontrola jakości produktów zawsze przeprowadzana jest w obecności właściciela sklepu lub osoby przez niego upoważnionej. Podczas kontroli inspektor może m.in.:

  • przeglądać i badać dokumenty,
  • dokonywać oględzin,
  • testować produkty znajdujące się w asortymencie i sprawdzać ich zgodność z opisem oraz posiadane certyfikaty lub atesty,
  • sprawdzać rzetelność obsługi poprzez dokonanie zamówienia w sklepie,
  • żądać wyjaśnień lub niezwłocznego usunięcia uchybień.

W przypadku kontroli w sklepach internetowych szczególny nacisk kładziony jest również na weryfikację spełnienia obowiązków informacyjnych ściśle związanych z RODO.

Jakie są skutki kontroli?

Jeszcze podczas weryfikacji inspektor decyduje o możliwym ograniczeniu, wstrzymaniu lub wycofaniu produktów, w których wykryto nieprawidłowości. Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kończy się sporządzeniem protokołu. Znajdują się w nim ustalenia z czynności weryfikacyjnych, z którymi muszą zapoznać się obie strony. Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy w ciągu 7 dni może wnieść na piśmie uwagi, natomiast Inspektor powinien się do nich odnieść w terminie nie dłuższym niż 14 dni.