Jeśli jesteś właścicielem lub pracujesz w przedsiębiorstwie, w którym występuje skomplikowane środowisko procesów biznesowych i systemów informatycznych, bardzo trudno jest zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w firmie. Taka sytuacja może prowadzić do marnowania pieniędzy i nieefektywnego wykorzystywania procesów biznesowych.

Co możesz zrobić? Wprowadzić strukturę klasyfikacji procesów APQC. Te ramy pozwalają dostosować proces biznesowy do najlepszych praktyk branżowych i przeprowadzić analizę porównawczą. Ramy klasyfikacji procesów to taksonomia międzyfunkcyjnych procesów biznesowych, które mają na celu obiektywne porównanie wyników firmy w obrębie organizacji i pomiędzy nimi. Ramy klasyfikacji procesów zostały opracowane przez APQC i jej firmy członkowskie jako otwarty standard w celu ułatwienia poprawy poprzez zarządzanie procesami i testy porównawcze, niezależnie od branży, wielkości lub lokalizacji.

Czym zajmuje się APQC?

APQC jest organizacją non-profit, która zrzesza wielu członków, będących zwolennikami benchmarkingu biznesowego, najlepszych praktyk i badań z dziedziny zarządzania wiedzą. Misją APQC jest pomaganie organizacjom na całym świecie w poprawie produktywności i jakości poprzez odkrywanie skutecznych metod doskonalenia. W szczególności koncentruje się na następujących tematach:

  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie procesami i wydajnością
  • edukacja przedsiębiorstw
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zarządzanie łańcuchem dostaw

Doskonalenie procesów

Doświadczenie pokazuje, że potencjał testów porównawczych w celu uzyskania radykalnej poprawy polega na przeprowadzeniu gotowych porównań i wyszukaniu spostrzeżeń, których zwykle nie można znaleźć w paradygmatach branżowych.

APQC umożliwia ten pozytywnie wpływający na przedsiębiorstwo test porównawczy – Process Classification Framework. Służy on jako neutralny dla branży model procesów korporacyjnych, który pozwala organizacjom patrzeć na swoje procesy biznesowe z perspektywy wielu różnych branż. Ramy międzybranżowe od ponad 20 lat są twórczo wykorzystywane przez tysiące organizacji na całym świecie. Każda wersja PCF jest i będzie ulepszana, ponieważ APQC Open Standards Benchmarking wciąż rozwija definicje, procesy i miary. Process Classification Framework oraz ankiety porównawcze dostępne są na stronie internetowej APQC.

Ramy klasyfikacji procesów

Ramy klasyfikacji procesów podzielone są na procesy operacyjne i zarządcze w 12 kategoriach.

Procesy operacyjne:
1. Zdefiniowanie wizji oraz strategii
2. Rozwój oferowanych produktów i usług
3. Sprzedaż produktów i usług oraz działania promocyjne
4. Zaopatrzenie
5. Obsługa klienta

Procesy wspomagające:
6. Human Resources
7. Zarządzanie technologią informatyczną
8. Zarządzanie funduszami
9. Nabywanie i zarządzanie zasobami
10. Procesy związane z ochroną środowiska oraz BHP
11. Komunikacja zewnętrzna
12. Zarządzanie wiedzą

Model APQC to jednak nie tylko 12 kategorii procesów – każdą z nich można rozwinąć o dodatkowe procesy i działania. Należy pamiętać, że intencją twórców było przedstawienie modelu, który sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, jednak model powinien stać się inspiracją do jego rozwinięcia i dopasowania do specyfiki własnej działalności.