Wdrożenie normy środowiskowej ISO 14001 niesie za sobą wiele korzyści, zarówno krótkofalowych, jak i długodystansowych.

Korzyścią widoczną praktycznie natychmiast po zaimplementowaniu systemu zarządzania środowiskowego opartego o ISO 14001 jest zmniejszenie kosztów działalności organizacji. Koszty są niższe, ponieważ działania prowadzone w organizacji podlegają optymalizacji oraz dywersyfikacji. Poza tym rośnie poziom ich efektywności, głównie ze względu na lepsze wykorzystanie surowców, mediów czy infrastruktury (produkcyjnej i logistycznej), a także utylizację oraz recykling odpadów. Działania zgodne z ISO 14001 zapobiegają również jakimkolwiek karom związanym z łamaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także pozwalają na przewidywanie i pośrednie wpływanie na środowiskowe regulacje prawne.