Coraz więcej przedsiębiorstw chcąc udoskonalić wewnętrzne procesy zachodzące w firmie, decyduje się na wprowadzenie systemów zarządzania jakością, jaką jest implementacja normy ISO 9001. Ze względu na swoja uniwersalność i skuteczność jest ona najczęściej stosowanym standardem zarządzania jakością na świecie. Wdrożenie normy ISO 9001 wpływa przede wszystkim na rozwój i doskonalenie firmy w zakresie rozumienia potrzeb klientów, realizacji założonych celów, oceny zaangażowania pracowników oraz kontaktu z dostawcami. Może ona być stosowana przez wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich profil działalności oraz wielkość. Jedynym warunkiem jest właściwa interpretacja jej wymagań.

Rozwiązania proponowane przez normę ISO 9001 wpływają na szybkie i skuteczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Wśród korzyści wynikających z wprowadzenia do firmy systemu zarządzania jakością, znajduje się wzrost wewnętrznej motywacji pracowników, wzrost zaufania i wiarygodności do firmy przez potencjalnych klientów, stworzenie poprawnie funkcjonującej organizacji i systemu zarządzania jakością oraz minimalizacja potencjalnych strat w zakresie dostaw, produkcji wyrobów i usług. Dodatkowo warto przystąpić do procesu certyfikacyjnego, ponieważ zgodność z wymogami norm ISO 9001 jest coraz częściej wymagana przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, władze krajowe i międzynarodowe oraz przez organizacje konsumenckie.