Przedsiębiorcy, którzy decydują się na wdrożenie norm ISO, często samodzielnie zapoznają się ze wszystkimi koniecznymi wymaganiami znajdującymi się w stosownej dokumentacji. Niestety przeczytanie takiej dokumentacji nie jest jednoznaczne ze zrozumieniem znaczenia poszczególnych wymagań. Z tego względu samodzielne wdrażanie norm ISO nie zawsze przebiega tak płynnie, jak powinno, tym bardziej, że są to działania wymagające bardzo dużej dokładności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Dlatego nasza firma oferuje Państwu wszystkie konieczne szkolenia z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa żywności czy działalności auditorów wewnętrznych. Dzięki powyższym kursom wdrożenie przebiegnie szybko i bez większych problemów.

Oczywiście większość klientów zainteresowana jest przede wszystkim szkoleniami związanymi z ISO 9001. W tym przypadku mamy dla Państwa przygotowane kursy dotyczące wymagań, dokumentacji, zarządzania procesami oraz poszczególnych etapów wdrożenia tej normy. Co więcej, oferujemy również kursy dla auditorów wewnętrznych.

Oczywiście działania związane z normą ISO 9001 nie są jedynym przedmiotem naszych szkoleń. Oferujemy Państwu również kursy dotyczące norm IFS/BRC odnoszące się do standardów bezpieczeństwa żywności, a także kursy na auditorów wewnętrznych tych standardów wraz z normą ISO 22000 i systemem HACCP. Zazwyczaj takie szkolenie trwa kilkanaście godzin, chociaż w przypadku systemów IFS/BRC trwa ono 24 godziny wykładowe.

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na wdrożenie któregoś z wyżej wymienionych systemów, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia techniczne, realizowane przez Qualitas Grupę Doradczą dla pracowników firm mikro, małych, średnich i dużych 

Poziom dofinansowania wynosi 80% (pomoc de minimis), pozostałe 20%  kosztów ponosi firma. Wyjątek stanowi szkolenie dla firm mikro (zatrudniających do 10 pracowników), którym przysługuje 100% dofinansowania. 
Maksymalny limit kosztów kształcenia przypadający na jednego pracownika w ciągu roku to 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 12 000 PLN. W roku 2016 każda firma zatrudniająca pracowników na dowolną umowę, będzie mogła skorzystać z tej formy dofinansowania.
Oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu tych środków, przygotowanie wniosku, szkolenie oraz rozliczenie dofinansowania. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku dotyczącego projektu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.