Jedną z usług, którą mamy Państwu do zaoferowania, jest outsourcing funkcji pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością. W punkcie 5.5.2 normy ISO 9001 jest to funkcja widniejąca jako „przedstawiciel kierownictwa”. Przedstawiciel jest osobą, która powinna posiadać stosowne uprawnienia do szeroko rozumianej kontroli oraz ewaluacji wdrożonego systemu zarządzania jakością. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby przeprowadzenie niniejszych zadań zlecić zewnętrznej firmie konsultingowej. Specjalista, który podejmuje się przeprowadzenia takiego zadania, jest doskonale zorientowany w kwestii najnowszej wiedzy związanej z systemami ISO 9001. Poza tym jest to rozwiązanie o wiele tańsze dla każdej organizacji, głównie ze względu na brak konieczności stałego zatrudnienia takiego pełnomocnika.

Outsourcing związany z systemami zarządzania jakością może również dotyczyć auditów – zarówno pierwszej strony (wewnętrzne i zarządzania), jak i drugiej strony (realizowane u kontrahentów i dostawców). Ponadto istnieje możliwość wykonania auditu wstępnego, koniecznego do prawidłowego wdrożenia systemu zarządzania jakością. W tym przypadku również możecie Państwo skorzystać z naszych usług.

Oferujemy także możliwość outsourcingu funkcji ABI, czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jest to akceptowana przez GIODO usługa, która polega na przejęciu obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa danych osobowych. Można ją przeprowadzić w każdej organizacji zainteresowanej bezpieczeństwem danych swoich klientów.